Genbewerking is gevaarlijk met Jonathan Latham

Jonathan, vertel me over het, lange gehoornde vee dat gen-bewerkt was en er was een artikel dat uitkwam. En deze runderen werden verondersteld als een voorbeeld van genbewerking waarmee we de wereld bewezen dat we dieren veilig, schoon, voorspelbaar en zonder enige overheidsinmenging konden bewerken.

Wat interessant is aan dat tijdschrift, dat erg invloedrijk is, is dat ze een onderzoek publiceerden waarin werd beweerd dat deze koeien nauwkeurig waren bewerkt. En toen publiceerden ze ook een redactioneel artikel. Dus mensen die bij de bedrijven betrokken zijn, publiceerde dit dus samen met een redactioneel artikel, in feite zeiden ze dat de FDA zich moet terugtrekken.