Frans voorstel mbt chemicaliën in textiel en schoeisel

Kleding en schoenen bevatten veel chemicaliën. Hoewel sommige hiervan al onder regelgeving vallen, moeten andere nog worden geïdentificeerd of gereguleerd. Op basis van de resultaten van de studie die het heeft uitgevoerd, heeft het Agentschap beperkingen voorgesteld voor meer dan 1000 chemische stoffen op Europees niveau om de veiligheid van de consument te verbeteren.

Onze kleding en schoenen bevatten tientallen, zelfs honderden chemicaliën. Sommige chemicaliën, zoals kleurstoffen, worden opzettelijk gebruikt op het moment van fabricage. Anderen zijn residuen of onzuiverheden die in verschillende concentraties voorkomen. De huidige Europese regelgeving heeft betrekking op 12 chemicaliën en klassen van chemicaliën, zoals chroom VI en nikkel, waarvan bekend is dat ze huidallergenen zijn.

Van 2016 tot 2018 voerde ANSES een biomedische studie uit die tot doel had de chemicaliën te identificeren die huidallergieën hadden veroorzaakt bij 50 patiënten, na een verdenking door een dermatoloog-allergoloog. Twee laboratoria bevestigden vervolgens de aanwezigheid van deze chemicaliën door de kleding en schoenen die de patiënten hadden gedragen te analyseren.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek en in overeenstemming met de “REACH”-verordening, heeft het Agentschap vervolgens in samenwerking met Zweden beperkingen voorgesteld voor meer dan 1000 huidsensibiliserende stoffen.

Indien aangenomen, zal dit bredere regelgevingskader de consumenten beter beschermen door:

Beperkende niveaus van stoffen waarvan bekend is dat ze een allergeen potentieel hebben, maar die niet onder enige regelgeving vallen;
Een verbod op het gebruik van alle “disperse” kleurstoffen die met name bedoeld zijn voor synthetische vezels. Deze kleurstoffen zijn inderdaad vaak betrokken bij huidallergieën;

Verlaging van de wettelijke drempels voor nikkel en chroom VI; deze bieden onvoldoende bescherming omdat ze allergieën blijven veroorzaken.

Ten slotte herinnert het Agentschap de consumenten aan het belang van het wassen van kleding die mogelijk in contact komt met de huid voordat deze voor het eerst wordt gedragen, door de wasaanbevelingen van de fabrikant op te volgen.

Bron: Anses Frankrijk