Frankrijk – Intrekking vergunning voor 36 producten die glyfosaat bevatten

ANSES (Frans agentschap voor voedsel, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk) heeft zojuist vergunningen voor 36 van de 69 toegelaten producten ingetrokken, vanwege een gebrek aan wetenschappelijke gegevens die elk “genotoxisch” risico uitsluiten.

Na de vijfjaarlijkse goedkeuring van glyfosaat door de Europese Unie in 2017, onderzoekt ANSES aanvragen voor handelsvergunningen voor op glyfosaat gebaseerde producten die in Frankrijk op de markt worden gebracht. Het doel van deze beoordeling is ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de criteria die in 2017 op Europees niveau zijn vastgesteld, met name die met betrekking tot genotoxiciteit en behoud van biodiversiteit.

Op basis hiervan heeft ANSES zojuist aangekondigd dat de vergunningen voor 36 van de 69 momenteel goedgekeurde producten zullen worden ingetrokken. De reden hiervoor is het ontbreken van wetenschappelijke gegevens die elk genotoxisch risico uitsluiten. Het gebruik van dergelijke producten moet eind 2020 zijn beëindigd. Het Agentschap heeft ook een negatief besluit genomen voor vier van de elf nieuwe autorisatieaanvragen die sinds januari 2018 worden beoordeeld.

Het effect op het gebruik van glyfosaat kan worden geëvalueerd zodra alle autorisatieaanvragen tegen het einde van 2020 door ANSES zijn overwogen en geëvalueerd.

Deze beslissing van ANSES versterkt het engagement van de regering om ervoor te zorgen dat glyfosaat wordt afgebouwd door de inzet van alternatieve oplossingen. Vandaar:

In juli 2018 vroeg de regering ANSES, met steun van het Nationaal Instituut voor Landbouwonderzoek (INRA), om het gebruik te beoordelen waarvoor niet-chemische en economisch levensvatbare alternatieven bestaan, evenals de technische en economische hindernissen. De resultaten worden begin 2020 verwacht.

Sinds februari 2019 is er een operationeel informatiecentrum om het gebruik van praktische alternatieven voor glyfosaat te bevorderen en onderzoeksactiviteiten om deze alternatieven te ontwikkelen zijn door de regering geïntensiveerd.