Europese Commissie wil glyfosaat snel goedkeuren om discussies te vermijden

De Europese Commissie heeft achter gesloten deuren gehandeld en heeft al een ontwerpverslag over de verlenging van glyfosaat[1] aan de lidstaten gepresenteerd, volgens een uitgelekt document dat PAN Europe heeft ontvangen. Een voorstel voor hergoedkeuring van de vergunning voor glyfosaat wordt nu in september verwacht, ondanks alle toxiciteitsproblemen die door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) aan de orde zijn gesteld. Paradoxaal genoeg publiceert de EFSA de achtergronddocumenten die tot haar conclusies hebben geleid pas in oktober. In een poging om wetenschappelijke en openbare controle van het werk van de EFSA te vermijden, versnelt DG Sante de besluitvormingsprocedure in het geheim met de lidstaten.

In het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (SCoPAFF) van 11 en 12 juli presenteerde DG Sante zijn ontwerpverslag over de verlenging van glyfosaat aan de lidstaten. De Europese Commissie is voornemens de stof zonder beperkingen opnieuw goed te keuren, voorbijgaand aan het feit dat niet wordt voldaan aan veel bepalingen van de wet en jurisprudentie op het gebied van gezondheid en milieubescherming.

Angeliki Lyssimachou, Hoofd Wetenschap en Beleid bij PAN Europe zei: “DG Sante sluit de ogen voor de toxiciteitsproblemen en gegevenslacunes die door de EFSA zijn vastgesteld met betrekking tot het gebruik van glyfosaat en probeert in het geheim zijn vergunning snel opnieuw af te geven door elke openbare controle te omzeilen. . Het is ronduit schandalig om te zien hoe de Commissie democratische regels en transparantie ondermijnt om zo’n schadelijk pesticide een vergunning te verlenen.”

De presentatie van het vernieuwingsverslag van de Commissie was niet aangekondigd op de agenda[2] van de SCoPAFF-vergadering van juli en maakt geen deel uit van de documenten van het comitologietransparantieregister[3]. Volgens de agenda zou er alleen een ‘gedachtewisseling’ plaatsvinden over de conclusies van de EFSA.

Martin Dermine, uitvoerend directeur van PAN Europe, voegde hieraan toe: “Tijdens de risicobeoordeling van glyfosaat heeft de EFSA een reeks toxiciteitsproblemen geïdentificeerd die volgens de verordening inzake pesticiden zouden moeten voorkomen dat de stof opnieuw wordt goedgekeurd. De EFSA zal haar volledige Peer Review echter pas eind juli publiceren en de ondersteunende documenten pas in oktober. Daarom zullen wetenschappers en het maatschappelijk middenveld pas in oktober de kans krijgen om het werk van de EFSA onder de loep te nemen. DG Sante gaat haastig in het geheim verder en laat het maatschappelijk middenveld vlak voor het zomerreces in het duister tasten. Hoe transparant en democratisch is dit?”

Op 6 juli publiceerde de EFSA een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van haar conclusies over de collegiale toetsing van de risicobeoordeling van glyfosaat[4]. EFSA gaf aan dat ze geen ‘Critical Areas of Concerns’ vonden, wat betekent dat er geen belangrijke toxiciteitsbevindingen zijn die de hergoedkeuring van de stof in de weg staan. Tot onze bezorgdheid gaf de Autoriteit echter aan dat de risicobeoordeling niet kon worden afgerond voor een reeks belangrijke eindpunten, terwijl ze erkende dat er bewijs is dat het gebruik van het herbicide in verband brengt met neurotoxiciteit, schade aan het microbioom en aantasting van de biodiversiteit. PAN Europe schreef een brief[5] aan de uitvoerend directeur van de EFSA om het feit aan de kaak te stellen dat zij kunstmatig de lijst van kritieke aandachtsgebieden leeg hielden en zo grote risico’s voor de gezondheid van de mens en het milieu als aanvaardbaar presenteerden, terwijl zij niet handelden binnen de grenzen van de wet en de jurisprudentie.

Angeliki Lyssimachou zei: “Honderden onafhankelijke wetenschappelijke publicaties tonen aan dat het gebruik van glyfosaat de biodiversiteit bedreigt, terwijl andere aangeven dat het neurotoxisch is, DNA-toxiciteit veroorzaakt en verband houdt met kanker. Door een hergoedkeuring van de inhoud voor te stellen, slaagt DG Sante er niet in de EU-wetgeving ten uitvoer te leggen, waardoor burgers en het milieu onbeschermd blijven.”

Martin Dermine concludeerde: “DG Sante weigert klaarblijkelijk de verantwoordelijkheid te nemen om burgers en het milieu te beschermen tegen de giftigheid van glyfosaatgebruik. In plaats daarvan probeert het de last over te hevelen naar de lidstaten die nu de beschamende bevindingen van de EFSA over de toxiciteit van het herbicide zouden moeten beheren, wat volledig in strijd is met de EU-wetgeving en de doelstellingen van de EU Green Deal!”

(1) https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/press-releases/RR%20Glyphosate%20renewal%20-%20JUL%2023.pdf

(2) https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/phytopharmaceuticals_en

(3) https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/meetings/CMTD%282023%2981/consult?lang=en

(4) https://www.efsa.europa.eu/en/factsheets/efsa-explains-scientific-assessment-glyphosate

(5) https://t.co/Q7UlSq6kOg