Europees Hof fluit EU-Commissie terug in toestaan gebruik giftig Chroom-6

Het Europees Hof besliste vandaag dat de toestemming die de Europese Commissie gaf aan een groep bedrijven voor het gebruik van Chroom-6 onrechtmatig is en moet worden teruggedraaid. De uitspraak volgt op een zaak die werd aangespannen door het Europees Parlement op initiatief van de Europese Groenen. Bas Eickhout is een van de aanjagers van de zaak: “EU-wetgeving moet werknemers beschermen en schadelijke stoffen zo veel mogelijk weren, zeker als er voldoende alternatieven zijn. De Commissie heeft echt gefaald in die controle en het naleven van de wet, en krijgt nu terecht een harde tik op de vingers.”

Chroom-6 is onder de Europese chemicaliënwet (REACH) geclassificeerd als ‘zeer zorgwekkende stof’ omdat het kankerverwekkend is. De stof mag in principe niet worden gebruikt, tenzij kan worden aangetoond dat er geen veiliger alternatief is en de sociaaleconomische baten groter zijn dan de risico’s van het gebruik. De Europese Commissie gaf een groep van meer dan 150 bedrijven toestemming om meer dan 10.000 ton per jaar te gebruiken op meer dan 2.000 productielocaties. “Dit besluit heeft dus gigantische impact op deze bedrijven, zij moeten nu echt aantonen of het gebruik van Chroom-6 noodzakelijk is voor hun productie”, aldus Eickhout.

Het geschil tussen het Europarlement en de Europese Commissie loopt al sinds 2019, toen de Milieucommissie van het Europarlement aangaf dat het toestaan van de stof in strijd was met de REACH-wetgeving. Eickhout: “Dit is een proces van jaren, met vele politieke hobbels. De rechterkant van het parlement heeft steeds de chemische industrie beschermd en een proces willen voorkomen. Dit is een helder signaal naar de industrie, maar vooral ook naar de beleidsmakers: als we echt een schoner en gezonder Europa willen, begint dat met het serieus nemen van onze eigen wetten en ambities.”

Dat REACH onvoldoende bescherming biedt voor mens en milieu is al langer duidelijk, de Commissie komt daarom in de tweede helft van dit jaar met een herziening van de wetgeving, na meer dan een jaar vertraging. Eickhout: “De Commissie moet echt al voor de zomer komen met een voorstel, zodat we er nog over kunnen besluiten voor de Europese verkiezingen in 2024. Anders zorgt het voor nog zeker een jaar vertraging, onduidelijkheid voor bedrijven en bovenal nog veel meer onnodige schade voor mens en milieu.”