E-sigaretten verhogen het risico op chronische longziekten aanzienlijk.

‘Dubbel gebruik’ van zowel e-sigaretten als rooktabak is volgens de auteurs het meest riskant.

Volgens een nieuw UC San Francisco onderzoek, het eerste longitudinaal onderzoek dat e-sigaretten koppelt aan aandoeningen van de luchtwegen in een steekproef die representatief is voor de gehele Amerikaanse volwassen bevolking, verhoogt het gebruik van e-sigaretten aanzienlijk het risico op de ontwikkeling van chronische longziekten zoals astma, bronchitis, emfyseem of chronisch obstructieve longziekte.

Uit het onderzoek bleek ook dat mensen die e-sigaretten gebruikten en ook tabak rookten – verreweg het meest voorkomende patroon onder volwassen gebruikers van e-sigaretten – een nog hoger risico liepen op het ontwikkelen van een chronische longziekte dan degenen die de producten alleen gebruikten.

De bevindingen werden gepubliceerd op 16 december 2019 in het American Journal of Preventive Medicine en zijn gebaseerd op een analyse van openbaar beschikbare gegevens van de Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), die de gewoontes van e-sigaretten en tabaksgebruik evenals nieuwe longziekte diagnoses natrokken bij meer dan 32.000 Amerikaanse volwassenen tussen 2013 en 2016.

Hoewel verschillende eerdere bevolkingsonderzoeken een verband hadden gevonden tussen het gebruik van e-sigaretten en longziektes op een bepaald tijdstip leverden deze zogenaamde transversale studies een momentopname op die het voor onderzoekers onmogelijk maakte om te besluiten of longziekte werd veroorzaakt door e-sigaretten of dat mensen met een longziekte vooral voorkwamen bij gebruikers van e-sigaretten.

Door te beginnen met mensen die geen gerapporteerde longziekte hebben gehad, rekening houdend met hun gebruik van e-sigaretten en roken vanaf het begin, en ze vervolgens gedurende drie jaar te volgen, biedt de nieuwe longitudinale studie sterker bewijs van een oorzakelijk verband tussen het gebruik van e-sigaretten bij volwassenen en longziekten dan eerdere studies.

“Wat we vonden is dat voor e-sigaret gebruikers, de kansen om en longziekte te ontwikkelen met ongeveer een derde toenam, zelfs na controle op hun tabaksgebruik en hun klinische en demografische informatie,” zei senior auteur Stanton Glantz, PhD, een UCSF professor in de geneeskunde en directeur van het UCSF Center for Tobacco Control Research and Education.

Vertaling: Andre Teirlinck