Duinbehoud vraagt om strengere vergunning circuit Zandvoort

Stichting Duinbehoud vraagt de gemeente Zandvoort om aanscherping van de voorschriften in de vergunning voor het Circuit Park Zandvoort.

Hiertoe is een zogenaamde ‘zienswijze’ bij de gemeente ingediend. De aanleiding voor dit verzoek is de actualisatie van de omgevingsvergunning voor het Circuit Park Zandvoort. Deze actualisatie is noodzakelijk omdat de huidige vergunning dateert uit 1997 en louteraf en toe aangepast is. Met een algehele actualisatie is de gemeente bevoegd om de voorschriften in de vergunning aan te scherpen, bijvoorbeeld ter bescherming van het milieu.

Duinbehoud vraagt in haar zienswijze om meer rekening te houden met het groeiende aantal klachten over geluidoverlast op het Circuit Park Zandvoort, zowel over grote evenementen als over de activiteiten op doordeweekse dagen.

Dit betreft o.a. de overlast die wordt ondervonden door wandelaars in het naastliggende natuurgebied het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, maar ook de herrie die de fauna in het gebied moet ondergaan. Duinbehoud betreurt het dat de gemeente tot nu toe niets heeft gedaan met deze klachten. Duinbehoud vindt het noodzakelijk om de geluidnormering in de omgevingsvergunning aan te scherpen teneinde tegemoet te komen aan de vele klachten. Dit betreft met name de normen voor piekgeluiden in de vergunning.

Het verbaast Duinbehoud dat er in de ontwerpvergunning die nu ter inzage ligt nog steeds de ruimte wordt geboden om op het circuit te rijden met auto’s zonder katalysator. Dit veroorzaakt veel milieuvervuiling en overlast voor de omgeving. Duinbehoud vraagt aan de gemeente om de katalysator verplicht te stellen.

Een positief punt in de ontwerpvergunning is het verplicht stellen van geluiddempers tijdens reguliere racedagen. Dit scheelt veel geluidoverlast tijdens het regulier gebruik van het Circuit Park Zandvoort. Wel vraagt Duinbehoud om ervoor te zorgen dat er alleen APK-gekeurde geluiddempers worden gebruikt.