De vooringenomenheid bij werven patiënten voor klinische proeven

Nieuw onderzoek onthult vooringenomenheid en stereotypering bij klinische en onderzoeksprofessionals die patiënten werven voor deelname aan klinische onderzoeken naar kanker. De bevindingen werden online gepubliceerd in CANCER, een peer-reviewed tijdschrift van de American Cancer Society (ACS).

Het is belangrijk om verschillende patiënten in klinische onderzoeken op te nemen om ervoor te zorgen dat de resultaten van toepassing zijn op patiënten in de algemene bevolking. Helaas is het aandeel raciale en etnische minderheden dat deelneemt aan klinische onderzoeken naar kanker aanhoudend lager dan het aandeel minderheden in de Amerikaanse bevolking in het algemeen.

Om te onderzoeken of vooroordelen van zorg- en onderzoeksprofessionals kunnen helpen verklaren waarom raciale en etnische minderheden niet volledig vertegenwoordigd zijn in klinische onderzoeken, heeft een team onder leiding van Raegan W. Durant, MD, MPH, van de Universiteit van Alabama in Birmingham interviews afgenomen met leiders van kankercentra, hoofdonderzoekers van klinische proeven, verwijzende clinici en onderzoekspersoneel in vijf Amerikaanse kankercentra. In totaal zijn 91 personen geïnterviewd.

Uit de interviews kwamen vijf prominente thema’s naar voren:

Respondenten merkten taalbarrières en andere factoren op die communicatie met potentiële deelnemers aan klinische minderheidsonderzoeken bemoeilijkten.

Verschillende respondenten verklaarden dat ze potentiële minderheidspatiënten niet als ideale studiekandidaten zagen nadat ze waren gescreend op klinische onderzoeken naar kanker.

Sommige respondenten omschrijven de tijdsdruk en de negatieve perceptie van clinici van deelnemers aan minderheidsstudies als uitdagingen.

Wanneer respondenten klinische proeven met minderheidspatiënten bespraken, gingen ze vaak in op misvattingen om vertrouwen op te bouwen.

Voor sommige respondenten werd ras als irrelevant ervaren bij het screenen en werven van potentiële minderheidsdeelnemers voor klinische proeven.

“Voorbeelden van de stereotypen die we hebben waargenomen, omvatten percepties dat Afro-Amerikanen minder goed op de hoogte waren van onderzoeken naar kankeronderzoek, minder kans hadden om deel te nemen vanwege altruïsme, of gewoon minder waarschijnlijk om alle facetten van het onderzoek te voltooien,” zei Soumya Niranjan, B Pharm, MS , PhD, de eerste auteur van het papier, ook van de Universiteit van Alabama in Birmingham.

“Deze en andere voorbeelden van vooringenomenheid op basis van stereotypen van potentiële minderheidsdeelnemers geven aanleiding tot bezorgdheid dat niet-blanken mogelijk minder kansen krijgen om deel te nemen aan kankeronderzoek.”

Ze merkte op dat zelfs wanneer onderzoeks- en zorgprofessionals rasneutrale standpunten gebruiken tijdens de rekrutering van klinische proeven, deze benadering sommige van de gevestigde methoden om potentiële minderheidsdeelnemers op een cultureel toegesneden manier aan te trekken en te werven over het hoofd kan zien.

“Dit onderzoek geeft geenszins aan dat alle onderzoeks- en zorgprofessionals bevooroordeeld zijn of dat alle minderheden geen kansen krijgen om deel te nemen aan onderzoeken naar kankeronderzoek,” benadrukte Dr. Durant. “Het belang op lange termijn van onze bevindingen berust echter op het idee dat biases mogelijk bestaan ​​in vrijwel alle vormen van menselijke interactie, en werving voor kankeronderzoek is geen uitzondering. Zodra we de potentiële aanwezigheid van deze bias in deze context erkennen, we kunnen het beter identificeren, meten en beginnen na te denken over hoe het het beste kan worden aangepakt. ”

Persbericht Wiley