De medische voordelen van de natuur

In een nieuw pan-Europees project genaamd “Dr. Bos ‘, hopen wetenschappers nu uit te vinden of wandelen door het bos een rol speelt in de soortenrijkheid en diversiteit.

Frisse lucht en lichaamsbeweging, bij voorkeur buiten in de natuur, hebben een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Maar is het gezondheidsbevorderende effect in een soortenrijk gemengd bos hoger dan in een sparrenmonocultuur? In een nieuw pan-Europees project genaamd “Dr. Forest ‘, wetenschappers uit de vakgebieden ecologie, geneeskunde, biologie, bosbouw en psychologie, onder leiding van prof. Dr. Michael Scherer-Lorenzen van de Universiteit van Freiburg, hopen nu te achterhalen of wandelen door het bos een rol speelt in hoe soortenrijk en divers.

Bestaande onderzoekssites in de bossen van Duitsland, Polen, België en Frankrijk dienen als een platform waarop onderzoekers uit Freiburg en Leipzig onderzoeken in hoeverre de akoestische diversiteit van vogels, kikkers of sprinkhanen in soortenrijke bossen van invloed is op recreatie en de vermindering van stress voor mensen. Wetenschappers van de Universiteit van Wenen, Oostenrijk, meten de ozon en niveaus van fijnstofdeeltjes in de lucht samen met het microklimaat in de bossen. Daarnaast zullen onderzoekers van de Universiteit van Warschau, Polen, de samenhang onderzoeken tussen boomsoortendiversiteit en het voorkomen van medisch effectieve planten en schimmels.

In samenwerking met collega’s van het INRA-onderzoeksinstituut in Bordeaux, Frankrijk, en het Universitair Medisch Centrum in Freiburg, hoopt Scherer-Lorenzen ook de relatie te analyseren tussen boomsoortendiversiteit en de frequentie van teken en eikenprocessiemot in bossen. Teken kunnen ziekten overdragen zoals borreliose en door teken overgedragen encefalitis (TBE), terwijl eikenprocessiemot huidontstekingen kan veroorzaken en de slijmvliezen aantast.

Om theorie in praktijk om te zetten, werken de wetenschappers samen met verschillende experts uit de bosbouw, natuurbescherming, toerisme en de gezondheidssector. Specifiek zullen mogelijke aanbevelingen voor bos- en gezondheidsbeheer van bossen in de nabijheid van grote stedelijke centra zoals Leipzig, Brussel, België en Bordeaux, Frankrijk gezamenlijk worden ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van drie casestudy’s.