Uitbreiding en aanscherping aanpak gehoorschade

Om gehoorschade door versterkte muziek beter tegen te gaan wordt het Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek uitgebreid met nieuwe partners. De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) treedt toe. Daarmee zijn de geluidstechnici ook als groep direct vertegenwoordigd in het convenant. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onderzoekt hoe zij kan aansluiten bij het convenant om werknemers en …

Lees verder

Waarom opa geen woorden kan horen tijdens een luidruchtige bijeenkomst

Wetenschappers ontdekten dat oude muizen minder in staat zijn om bepaalde actieve hersencellen “uit te schakelen” te midden van omgevingsgeluid, dan jonge. Het resultaat, zeggen ze, creëert een “wazig” geluidsbeeld dat het voor de hersenen moeilijk maakt om zich te concentreren op één type geluid – zoals gesproken woorden – en omringende “ruis” weg te …

Lees verder

Wetenschappers Universiteit van Tel Aviv ontwikkelen gentherapie voor doofheid

Een nieuwe studie van de Universiteit van Tel Aviv (TAU) presenteert een innovatieve behandeling voor doofheid, gebaseerd op de levering van genetisch materiaal in de cellen van het binnenoor. Het genetisch materiaal “vervangt” het genetisch defect en stelt de cellen in staat normaal te blijven functioneren. De wetenschappers waren in staat om de geleidelijke verslechtering van …

Lees verder

Subsidie voor nieuw onderzoek naar de werking van cochleaire implantaten

Een onderzoeksteam geleid door onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt een NWO-subsidie van 2,3 miljoen euro voor verder onderzoek naar de werking van cochleaire implantaten. Deze apparaatjes maken het voor een bepaalde groep doven mogelijk om (weer) te horen. Toch kan het moeilijk blijven om spraak goed te verstaan. Het onderzoeksteam wil …

Lees verder