Een derde van de toename van methaangas komt uit tropisch Afrika

Concentraties van methaan, een broeikasgas ongeveer 28 keer krachtiger dan koolstofdioxide, zijn sinds 2007 gestaag gestegen in de atmosfeer van de aarde. Hoewel verschillende mogelijke verklaringen, waaronder een toename van methaanemissies uit de tropen, deze toename kunnen verklaren vanwege een gebrek van regionale gegevenswetenschappers hebben de bron niet kunnen achterhalen. Nu gebruikt een studie gepubliceerd in het …

Lees verder

Hogere stofuitstoot Tata Steel. 1,5 tot 2 keer groter dan vergunning

Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarnaast geeft de provincie opdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) om vergunningen van fabrieken van Tata Steel te vergelijken met de werkelijke …

Lees verder

Nieuwe informatie over lobbygroepen houtige biomassa

Er rijzen steeds meer vragen of de subsidie op biomassa wel zo’n goed idee is. In Nederland zijn er meer dan 620 biomassacentrales gepland. De eerste zijn geopend (en ondertussen zijn er ook alweer een aantal gesloten). Daarnaast worden er ook steeds meer (Kamer)vragen gesteld over de biomassacentrales die zich richten op het verbranden van …

Lees verder

Ergste luchtvervuiling net zo dodelijk als roken van meer dan 150 sigaretten per jaar

Luchtvervuiling in de zwaarst getroffen gebieden, net zo dodelijk als het roken van meer dan 150 sigaretten per jaar Mensen die in gebieden van het land wonen die het zwaarst getroffen zijn door luchtvervuiling hebben een verhoogd risico op overlijden dat gemiddeld hetzelfde is als het roken van meer dan 150 sigaretten per jaar, hebben …

Lees verder

Bedreigde walvissoort is een barometer van het milieu

De bedreigde zwarte zwaardwalvis [2] functioneert als een barometer voor het milieu. Sommige kanaries zijn bijna twintig meter lang, wegen 70 ton en worden niet ingezet in kolenmijnen. Maar de ernstig bedreigde Noord-Atlantische zwarte zwaardwalvis – waarvan de belangrijkste leefgebieden voor de kust van New England snel veranderen – stuurt eenzelfde soort signaal over verontrustende …

Lees verder

Ontmoet de grote vervuilers die klimaatconferentie COP25 sponsoren

Deze week zal de VN-conferentie over klimaatverandering (COP25) 2019 neerkomen op Madrid na een ad-hocverhuizing uit Santiago, Chili, nadat enorme protesten tegen de regering waren uitgebroken. Deze internationale onderhandelingen zijn dure evenementen om te organiseren en bedrijfssponsoring is een ongelukkige norm geworden voor gastregeringen om na te streven en Spanje is geen uitzondering. Voor Santiago …

Lees verder

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Dit voorstel voorziet in een verbod in twee stappen op het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking door bestaande kolencentrales. Hierdoor wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de CO2-reductie. De afgesproken doelstelling in het regeerakkoord is een beperking van de uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Het verbod op het gebruik van kolen …

Lees verder

Dark water – de strijd van een advocaat tegen Teflon maker Dupont

DARK WATERS vertelt het schokkende en heroïsche verhaal van een advocaat (Mark Ruffalo) die zijn carrière en familie riskeert om een duister geheim te ontdekken dat is verborgen door een van ‘s werelds grootste bedrijven en om gerechtigheid te brengen in een gemeenschap die tientallen jaren lang gevaarlijk is blootgesteld aan dodelijke chemicaliën. Bedrijfsadvocaat Robert …

Lees verder