Cannabis roken veroorzaakt bronchitis

Cannabis is schadelijk voor de longen maar op een andere manier dan tabak. Cannabisroken kan leiden tot longproblemen zoals bronchitis en bij zware cannabisrokers tot een zogenaamde ‘bong lung’ (waterpijplong) – een ernstige destructieve longziekte. Dat is de bevinding van een recente studie door onderzoekers uit Nieuw-Zeeland.

Na tabak wordt cannabis wereldwijd het meest gerookt. Omdat cannabis in de meeste landen illegaal is het ook de meest gebruikte illegale drug. Diverse landen overwegen echter om cannabis te decriminaliseren of te legaliseren.

Professor Hancox – één van de onderzoekers – legt uit dat in de discussie over het legaliseren van cannabis voornamelijk de psychosociale gezondheidseffecten centraal staan. Hij en coauteur Dr. Gracie benadrukken dat ook de bredere gezondheidseffecten van het roken van cannabis belangrijk zijn.

Hancox: “De nadelige effecten op de gezondheid van longen en luchtwegen krijgen in vergelijking met de sociale en mentale gezondheidseffecten nauwelijks aandacht. Wij vinden dat het effect van cannabisroken op longen en luchtwegen een grotere rol moet spelen in het beleid rond de liberalisering van cannabis”.

We weten niet of legalisering en daardoor de bredere beschikbaarheid zal leiden tot een toename van het cannabisgebruik. Wel zeker is dat de gebruikspatronen zullen veranderen en dat heeft effecten op de volksgezondheid.

Onderzoek naar de precieze effecten van cannabisroken is lastig. Cannabis is illegaal en weedrokers zijn meestal ook tabaksrokers waardoor de effecten op longen en luchtwegen moeilijk te scheiden zijn.

Gracie zegt: “Wellicht is het belangrijkste probleem de ondervertegenwoordiging van zware cannabisrokers in het bestaande epidemiologische onderzoek. Het zijn juist de extreem zware cannabisrokers waarbij de aan cannabis gerelateerde destructieve longziekte toeslaat”.

Hij vervolgt: “Maar ondanks deze beperkingen is het bewijs overtuigend: cannabisgebruik kan zowel de luchtwegen als de longen beschadigen. Het roken van cannabis zou het risico op longkanker kunnen verhogen. Daarvoor zijn wel indicatoren maar er is nog geen afdoend bewijs”.

Hancox zegt: ”Er valt nog veel te leren over cannabis. Maar een ding is duidelijk: cannabisroken is schadelijk voor het ademhalingsstelsel. Voor die conclusie is voldoende bewijs”.

Professor Bob Hancox, werkt bij de afdeling Preventieve en Sociale Geneeskunde van de Universiteit van Otago. Dr. Kathryn Gracie is verbonden aan het ademhalingscentrum van het Waikato Hospital. Beide instellingen bevinden zich in Nieuw-Zeeland.

Dick Schrauwen (bewerking van https://tinyurl.com/ya4prozk)