Cannabis bij overgangsklachten

De legalisering van cannabis in veel gebieden heeft geleid tot het gebruik ervan om een reeks gezondheidsproblemen te behandelen. Van degenen die werden ondervraagd in een onderzoek van de Universiteit van Alberta, Edmonton, Canada, gebruikt één op de drie vrouwen cannabis tijdens de menopauze; de meeste voor medische doeleinden overlappend met menopauze symptoom beheersing. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de North American Menopause Society (NAMS) in Washington, DC, 22-25 september 2021.

Hoewel het concept om cannabis te gebruiken om verschillende symptomen van menopauze te beheersen niet nieuw is, is er tot op heden weinig onderzoek gedaan om precies te documenteren hoeveel vrouwen het momenteel specifiek gebruiken. Deze nieuwe studie van de Universiteit van Alberta probeerde het gebruik van cannabis en de waargenomen effectiviteit bij het beheersen van de symptomen te onderzoeken. Cannabis is sinds 2018 volledig gelegaliseerd in Canada.

De onderzoekers analyseerden de reacties van bijna 1.500 vrouwen uit de provincie Alberta, waarvan 18% in de premenopauze, 33% in de perimenopauze, 35% in de postmenopauze en een klein percentage had ofwel een hysterectomie en/of bilaterale ovariëctomie. Van de onderzochte vrouwen meldde ongeveer een derde (33%) cannabis te hebben gebruikt in de afgelopen 30 dagen en 65% gaf aan ooit cannabis te hebben gebruikt. De huidige percentages waren vergelijkbaar in de verschillende stadia van menopauze.

Van de 499 huidige cannabisgebruikers meldde 75% gebruik voor medische doeleinden. De meest voorkomende redenen voor huidig gebruik waren: slaapproblemen (65%), angst (45%), spier-/gewrichtspijn (33%), prikkelbaarheid (29%) en depressie (25%). Driekwart van de huidige gebruikers vond cannabis nuttig tegen deze symptomen.

Bovendien hebben onderzoekers ontdekt dat vrouwen die cannabis gebruiken vaker dan niet-gebruikers melding maken van slaapproblemen, stemmingsproblemen (waaronder depressie, stemmingswisselingen, prikkelbaarheid en angst), concentratieproblemen, spier-/gewrichtspijn en pijnlijke geslachtsgemeenschap. Eetwaren (52%) en oliën (47%) waren de meest gebruikte cannabisformules. De meest voorkomende bronnen van informatie over cannabis voor medische doeleinden waren zoekopdrachten op internet (46%) en familie/vrienden (34%).

“Onze studie bevestigde dat een groot percentage vrouwen in de middelbare leeftijd cannabis gebruikt voor symptomen die optreden tijdens de menopauze, vooral die vrouwen met meerdere symptomen”, zegt Katherine Babyn, een Master of Science-student van de Universiteit van Alberta en hoofdauteur van de studie. “Bovendien beweren veel van deze vrouwen dat ze door het gebruik van cannabis verlichting van hun symptomen krijgen.” De studie werd gefinancierd door een exploitatiesubsidie van de Canadian Institutes of Health Research (CIHR).

“Hoewel we blijven ontdekken dat meer en meer vrouwen cannabis gebruiken om hun menopauze te helpen beheersen, is verder onderzoek nodig om de veiligheid en werkzaamheid van cannabis voor de behandeling van menopauzesymptomen te beoordelen”, zegt Dr. Stephanie Faubion, medisch directeur van NAMS.

Vertaling: Andre Teirlinck