Borstvoeding kan leiden tot minder menselijke virussen bij kinderen

Borstvoeding is sterk van invloed op de accumulatie van virale populaties in de kinderdarmen en zorgt voor een beschermend effect tegen potentiele pathogene virussen.

Zelfs kleine hoeveelheden borstvoeding hebben een sterke invloed op de accumulatie van virale populaties in de kinderdarmen, volgens onderzoekers die honderden baby’s onderzochten voor een studie van de Perelman School of Medicine aan de Universiteit van Pennsylvania.

De uitkomsten zijn een uitbreiding op eerder onderzoek dat suggereert dat borstvoeding een cruciale rol speelt in de interactie tussen baby’s en het bacteriologisch milieu. Dit laatste onderzoek zou van invloed kunnen zijn op preventiestrategien bij vroege maagdarmaandoeningen en moeders kunnen aanmoedigen om baby’s borstvoeding te geven, zelfs als het afgewisseld wordt met babymelkpoeder. De uitkomsten zijn gepubliceerd in Nature.

Penn-onderzoekers registreerden aantallen en virussoorten in de eerste ontlasting – meconium – en opeenvolgende ontlasting van pasgeborenen in de Verenigde Staten en Botswana m.b.v geavanceerde genoomsequenties en andere methodes. Bij de geboorte hadden baby’s weinig of geen darmbacterien, maar na 1 levensmaand waren viruspopulaties en bacterien goed ontwikkeld, met virusaantallen tot een miljard per gram darminhoud. Veel van de eerste virussengolf bleken predatoren te zijn die in de eerste bacterienkolonies in de babydarmen groeiden. Later, met vier maanden, werden virussen die menselijke cellen kunnen verdubbelen met de potentie om mensen ziek te maken meer prominent in de ontlasting van de baby’s. Een sterk beschermend effect werd toegekend aan borstvoeding, waardoor de accumulatie van deze potentieel pathogene virussen werd onderdrukt. Soortgelijke resulaten werden ontdekt bij baby’s uit de VS en Botswana. Een andere conclusie uit dit onderzoek was dat borstvoeding beschermend kan werken, zelfs als het soms gemixt wordt met babymelkpoeder, vergeleken met een dieet van alleen babymelkpoeder.

“Deze uitkomsten kunnen ons helpen om beter te begrijpen waarom sommige baby’s ziek worden en levensbedreigende infecties ontwikkelen in hun eerste levensmaanden,” zegt senior auteur Frederic Bushman, PhD en voorzitter van de afdeling Microbiology.

Het geboorteland van de pasgeborenen speelde ook een rol in de prevalentie van virale infecties. Baby’s uit Botswana hadden meer kans op die mogelijke schadelijke virussen in hun ontlasting op dat 4 maanden-punt vergeleken met de ontlasting van baby’s uit de VS.

“Locatie van moeder en baby lijkt een rol te spelen, waarschijnlijk als gevolg van het soort en aantal micro-organismen waaraan baby’s in hun omgeving blootgesteld worden,” zegt eerste auteur Guanxiang Liang, PhD, postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Microbiology. “Desondanks leken Botswana-baby’s te profiteren van borstvoeding, zowel exclusief als in aanvulling op poedermelk.”

“In de toekomst willen Bushman en Liang kijken naar verschillende leeftijden om te onderzoeken hoe de ontwikkeling van het viroom – de viruspopulatie in de darmen – van invloed is op de groei van het kind, hoe viroomkolonisatie varieert bij kinderen in de hele wereld, en hoe de viroomkolonisatie van invloed is op vroeggeboortes.

Vertaling persbericht: Ellen Lam