Biomassale kaalkap – de misleiding door Staatsbosbeheer

SBB reageerde met een niet mis te verstaan weerwoord op de film ‘Biomassale Kaalkap’ die viral ging. Na de reactie van de makers op het weerwoord werd de pagina snel uit de lucht gehaald (feitelijk bestaat de pagina nog wel, maar zonder de link te weten is deze inmiddels onvindbaar). Wij vinden het belangrijk de weerwoordpagina van SBB juist alsnog te laten zien omdat het aantoont hoe SBB het publiek wilde misleiden rond boskap en biomassa.

Op hun website werd met desinformatie geprobeerd e.e.a. te ontkrachten. Een voor Nederlandse begrippen ongekende en voor een semioverheidsorgaan onwaardige attitude. Echter de twee grote essenties in de film worden niet ontkend: • bossen in Schoorl worden gekapt voor de wensnatuur van zandverstuivingen, en het hout gaat de shredder in voor biomassa, • biomassa is vervuilender dan kolen en gas en de CO2-neutraalheid van biomassa is onzin. Daarnaast bevat de reactie een onwaarachtige reeks van aantijgingen, onwaarheden, desinformatie en misleiding.

Link