Biologische onbalans is link tussen tandvlees en nierziekte

Een onbalans van de zuurstofproducerende vrije radicalen in het lichaam en de antioxiderende cellen kunnen de reden zijn waarom tandvleesaandoeningen en chronische nieraandoeningen elkaar beïnvloeden, zo blijkt uit een nieuwe studie onder leiding van de Universiteit van Birmingham.

Parodontitis – of tandvleesaandoening – is een veel voorkomende ontstekingsziekte die bloedend tandvlees en wiebelende of drijvende tanden veroorzaakt en uiteindelijk kan leiden tot verlies van tanden. Eerdere studies hebben een verband aangetoond tussen de ernstige mondontsteking veroorzaakt door tandvleesaandoeningen en chronische nieraandoeningen (CKD), die aantoonden dat mensen met een ergere tandvleesontsteking een slechtere nierfunctie hebben.

Eerder onderzoek toonde ook aan dat patiënten met chronisch nierlijden en parodontitis een daling van de overlevingskansen ervaren, vergelijkbaar in grootte met diabetes in plaats van tandvleesontsteking, wat suggereert dat tandvleesontsteking terloops de nierfunctie kan beïnvloeden.

In deze laatste studie, geleid door onderzoekers van de Universiteit van Birmingham, werden meer dan 700 patiënten met chronische nierziekte onderzocht met behulp van gedetailleerde orale en volledige lichaamsonderzoeken, inclusief bloedmonsters. Het doel was om de hypothese te testen dat parodontale ontsteking en nierfunctie elkaar beïnvloeden en om het onderliggende mechanisme vast te stellen dat dit kan vergemakkelijken.

De resultaten toonden aan dat slechts een toename van 10% van de tandvleesontsteking de nierfunctie met 3% vermindert. Bij deze groep patiënten zou een verslechtering van de nierfunctie met 3% zich vertalen in een toename van het risico op nierfalen over een periode van 5 jaar van 32% -34%. De resultaten toonden ook aan dat een vermindering van de nierfunctie met 10% de parodontale ontsteking met 25% doet toenemen.

In tegenstelling tot de huidige opvattingen dat ontsteking het verband is tussen parodontitis en andere systemische ziekten, ontdekten onderzoekers voor het eerst dat het effect bij deze groep patiënten werd veroorzaakt door een biologisch proces dat ‘oxidatieve stress’ wordt genoemd – of een onbalans tussen reactieve zuurstofsoorten en de antioxiderende capaciteit van het lichaam die weefsels op cellulair niveau beschadigt.

Hoofdauteur dr. Praveen Sharma, van de Parodontale Onderzoeksgroep aan de School voor Tandheelkunde van de Universiteit van Birmingham, zei: “ Dit is het eerste artikel om het incidentele effect van parodontitis op de nierfunctie en vice versa te kwantificeren, evenals het eerste om het betrokken paden.

“Het toonde aan dat zelfs een bescheiden vermindering van de tandvleesontsteking de nierfunctie ten goede kan komen. Gezien het relatieve gemak waarmee een vermindering van 10% van de tandvleesontsteking kan worden bereikt door middel van eenvoudige maatregelen zoals de juiste poetstechnieken en het reinigen tussen de tanden, zijn deze resultaten erg interessant.

“We hopen dat dit onderzoek de weg effent voor verdere studies om te zien of verbeteringen in de nierfunctie, na parodontale zorg, zich vertalen in een langer en gezonder leven voor patiënten met chronische nierziekte. We hopen ook dat de hypothese die we hebben vastgesteld, kan worden getest. in andere groepen. “