Bij schaliegasboringen in de VS zijn PFAS stoffen gebruikt

Een nieuw rapport,  vrijgegeven door Physicians for Social Responsibility (PSR), presenteert bewijs dat olie- en gasbedrijven, waaronder ExxonMobil en Chevron, per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) hebben gebruikt en/of stoffen die kunnen worden afgebroken tot PFAS , bij hydraulisch breken (“fracking”) voor olie en gas in meer dan 1.200 putten in zes Amerikaanse staten tussen 2012 en 2020.

Het rapport merkt ook op dat, vanwege het ontbreken van volledige openbaarmaking over de gebruikte chemicaliën, PFAS  kunnen gebruikt zijn in andere staten en bij boor- en andere extractietechnieken voorafgaand aan de ondergrondse injecties die bekend staan als fracking.

PFAS zijn in verband gebracht met kanker, geboorteafwijkingen, pre-eclampsie en andere ernstige problemen. Ze zijn giftig in minuscule concentraties, hopen zich op in het menselijk lichaam en worden niet afgebroken in het milieu – vandaar de naam “Forever Chemicals”.

Bewijs met betrekking tot het gebruik van PFAS of PFAS-precursoren bij olie- en gasactiviteiten is niet eerder gepubliceerd.

Het rapport, Fracking with “Forever Chemicals”, documenteert ook de goedkeuring door de US Environmental Protection Agency (EPA) van drie chemicaliën voor gebruik bij olie- en gasboringen en/of fracking, ondanks de schriftelijke opmerking van EPA dat de chemicaliën kunnen worden afgebroken tot stoffen die vergelijkbaar zijn met naar PFOA, de meest beruchte PFAS, uitgelicht in de speelfilm Dark Waters uit 2019.

EPA vreest dat deze afbraakproducten in het milieu zullen blijven en zouden kunnen bioaccumuleren of biomagnificeren, en giftig (PBT) kunnen zijn voor mensen, wilde zoogdieren en vogels op basis van gegevens over analoge chemicaliën, waaronder PFOA en [REDACTED].

Eén van deze chemicaliën werd volgens EPA-records pas in 2018 commercieel gebruikt voor niet-gespecificeerde doeleinden.

Op maandag 12 juli hebben Physicians for Social Responsibility een webinar georganiseerd waarin de bevindingen van het rapport werden gepresenteerd. Sprekers waren:

Dusty Horwitt, auteur, onderzoeker en advocaat. Horwitt, nu adviseur van PSR, doet al meer dan tien jaar onderzoek naar het gebruik van chemicaliën in de olie- en gasindustrie. Zijn rapporten en onderzoeken hebben media aandacht gekregen in de New York Times, Dallas Morning News, Pittsburgh Post-Gazette, Charleston Gazette en ProPublica.

Linda Birnbaum, board-gecertificeerde Ph.D. toxicoloog en voormalig directeur van het National Institute of Environmental Health Sciences.

Silverio Caggiano, onlangs gepensioneerd bataljon chef en expert gevaarlijke stoffen bij de brandweer van Youngstown, Ohio.

Wilma Subra, chemicus uit Louisiana en winnaar van de MacArthur Foundation “Genius”, die tientallen jaren heeft gewerkt om mensen te beschermen tegen olie- en gas gerelateerde vervuiling.

Vertegenwoordigers van de pers kregen de gelegenheid tot vragen stellen.

“Het bewijs dat mensen onbewust kunnen worden blootgesteld aan deze extreem giftige chemicaliën bij olie- en gaswinning is verontrustend”, zei Horwitt. “Gezien de verschrikkelijke geschiedenis van vervuiling in verband met PFAS, moeten EPA en deelstaatregeringen snel handelen om ervoor te zorgen dat het publiek weet waar deze chemicaliën zijn gebruikt en wordt beschermd tegen hun effecten.”

“Het is zeer verontrustend om te zien in welke mate kritieke informatie over deze chemicaliën voor het publiek wordt afgeschermd”, voegt Barbara Gottlieb, PSR’s Environment & Health Program Director, toe. “Het gebrek aan transparantie over fracking chemicaliën brengt de menselijke gezondheid in gevaar.” “PFAS hebben negatieve gezondheidseffecten, waaronder kanker, die vrijwel elk systeem in het menselijk lichaam omvatten: het immuunsysteem, onze voortplantingssystemen, de lever, de nieren”, aldus Birnbaum. “Het potentieel dat deze chemicaliën worden gebruikt bij olie- en gasactiviteiten, zou regelgevers ertoe moeten aanzetten snel actie te ondernemen om de omvang ervan, de blootstellingsroutes en of mensen schade oplopen te onderzoeken.”

“Brandweerkorpsen doen hun best om af te geraken van blusschuim met PFAS omdat EPA stelt dat het giftig is”, zegt Caggiano, die in juni 2021 met pensioen ging en heeft getraind met blusschuim dat PFAS bevatte. “Dus als het te gevaarlijk voor ons is om te gebruiken, waarom zouden olie- en gasbedrijven het dan mogen gebruiken?” Youngstown ligt in de buurt van olie- en gasproductieputten en ondergrondse injectieputten waar olie- en gasbedrijven afvalwater van hun activiteiten injecteren voor permanente verwijdering.

“PFAS kan een enorme hoeveelheid water, grond of sediment verontreinigen als het op  de bodem morst”, merkte Subra op. “Er is niet veel nodig voor een bedreiging voor de gezondheid.”

Vertaling: Andre Teirlinck