Associatie tussen buitenlicht en risico borstkanker bij vrouwen in postmenopauze

Een studie gepubliceerd in het International Journal of Cancer vond verband tussen buitenlicht ‘s nachts en borstkanker.

Voor de studie analyseerden de onderzoekers nachtlicht van buiten, geschat op basis van satellietbeelden in 1996, en beoordeelden de mate van borstkanker gedurende 16 jaar follow-up bij 186.981 vrouwen in postmenopauze.

Vergeleken met het laagste niveau van blootstelling aan buitenlicht ‘s nachts, werd de hoogste blootstelling geassocieerd met een 10% hoger risico op het ontwikkelen van borstkanker na controle op verstorende factoren.

“Het klein aantal onderzoeken berustte vaak op subjectieve gegevens en leverde inconsistente resultaten op. We gebruikten een objectieve maatstaf van blootstelling   op basis van satellietgegevens,” zei senior auteur Rena Jones, PhD, MS, van het National Cancer Institute, onderdeel van de National Institutes of Health. “Het zal voor toekomstige studies belangrijk zijn om licht bij nachtelijke blootstelling nauwkeurig te meten met behulp van een combinatie van objectieve metingen, zorgvuldig ontworpen vragenlijsten en persoonlijke meetinstrumenten.”

WILEY

Vertaling persbericht Andre Teirlinck