Anticonceptiepil jaagt liefdeshormoon aan

Uit recent Deens onderzoek is gebleken dat ‘de pil’ het lefdeshormoon, oxytocine, aanjaagt.

Van farmaceutische geboortebeperking (‘de pil’) – hoewel het een effectieve en veilige vorm van anticonceptie is – is bekend dat het gebruik ervan verschillende neveneffecten heeft. Een recent onderzoek van de universiteit van Aarhus heeft aangetoond dat vrouwen die anticonceptiepillen slikken een veel hoger niveau van het hormoon oxytocine, ook wel het liefdeshormoon genoemd, in hun bloed hebben in vergelijking met niet-gebruikers. De studie biedt een beter begrip van de invloed van anticonceptiepillen op de emotionele balans.
Michael Winterdahl, hoofdauteur van de studie, zegt: “Oxytocine is een hormoon dat van nature in het lichaam voorkomt en wordt uitgescheiden tijdens sociale signalen en hechting waardoor sociaal gedrag wordt versterkt”.

Hoe kan iemand nu te veel van het liefdeshormoon krijgen?

Winterdahl: “Bij oxytocine gaat het om de dynamiek, dus om de wisseling van het hormoonniveau. Het is juist die dynamiek die belangrijk is voor ons emotionele leven. Een constant verhoogd oxytocinegehalte kan betekenen dat die dynamiek wordt verstoord. Dit kan verklaren waarom gevoelens zoals nabijheid, gehechtheid en liefde veranderen bij sommige vrouwen die anticonceptiepillen gebruiken”.
Negatieve effecten op het liefdesleven

De onderzoekers verzamelden en analyseerden bloedmonsters van 185 jonge Amerikaanse (VS) vrouwen. De deelnemers beantwoordden ook verschillende vragen over hun mentale welzijn.
Winterdahl: “Veel vrouwen hebben op een bepaald moment in hun leven anticonceptiepillen gebruikt. Onze studie presenteert voor het eerst bewijs voor veranderingen in de oxytocinegehaltes als reactie op ‘de pil’ en legt daarmee een mechanisme bloot waardoor sommige vrouwen een veranderde stemming ervaren. Omdat oxytocine belangrijk voor hechting aan een partner volgt dat een voortdurend verhoogd oxytocineniveau belangrijk is – niet alleen voor de vrouw zelf, maar ook in de ruimere zin van de relatie. Onze studie wist erop dat bij vrouwen gedragsveranderingen plaatsvinden die zich niet zouden voordoen bij andere vormen van geboortebeperking”.
“Mensen zijn super sociale wezens. We kunnen ons in een andere verplaatsen, vermijden uitsluiting uit de gemeenschap en tonen empathie. De uitscheiding van oxytocine door de kleine hersenen speelt daarbij een belangrijke rol. Zelfs zeer kleine veranderingen in de oxytocine-niveaus beïnvloeden hoe we met emoties en met elkaar omgaan. Onze studie kan helpen verklaren waarom sommige vrouwen door anticonceptiepillen bijvoorbeeld een verminderd gevoel van nabijheid ervaren”.
De onderzoekers willen de opgedane kennis gaan inzetten bij het opstellen van risicoprofielen van verschillende typen anticonceptiepillen.

Dick Schrauwen
– Samenvatting van https://tinyurl.com/y7qst3hz
– Publicatie: https://www.nature.com/articles/s41598-020-64528-w
– Michael Winterdahl is universitair hoofddocent bij de afdeling klinische geneeskunde van de Universiteit van Aarhus (Aarhus University). De studie is tot stand gekomen in samenwerking met Professor Paul J Zak, Claremont Graduate University, CA, USA.