ADHD is afwijkend gedrag van deze tijd en hoort niet in DSM-V

Een feit is dat er steeds vaker mensen en vooral kinderen bij de dokter terechtkomen omdat ze ongeconcentreerd, druk en moeilijk hanteerbaar zijn.

Een ander feit is dat artsen en met name psychologen en psychiaters geen weet hebben hoe ze dit moeten oplossen en dus worden deze mensen in een hokje geduwd waar ze een predikaat krijgen wat mogelijk in DSM V wordt opgenomen. DSM is niets anders dan de Amerikaanse bijbel om geestesziekten te rubriceren. Bij medici ontstaat er steeds meer discussie over de persoonlijkheidsstoornissen die genoemd worden in DSM. Personen die het in twijfel trekken zijn o.a. Prof.R. Verheul, Prof. J. Livesley, Drs. R. Cools en Drs. L. Batstra.

Wist u dit? 72 Procent van de specialisten die meeschrijven aan DSM heeft financiële banden met de farmaceutische industrie. ‘We weten bijvoorbeeld dat onderzoek dat betaald wordt door de farmacie vijf keer vaker een positief effect van het medicijn laat zien dan onafhankelijk onderzoek.’

Feitelijk zijn deze drukke en ongeconcentreerde mensen helemaal niet ziek. Maar de medische stand wil hen graag ziek verklaren. Natuurlijk hun gedrag is ziek, maar de persoon zelf is niet ziek. Ze worden als patiënt gemedicaliseerd terwijl dit hen niet beter maakt, sterker nog de bijwerkingen zijn groot en gaan generaties lang verder in de genenlijn. Dit is een biologisch-mechanische benadering die leidt tot een verdere medicalisering van de psychiatrie.

Zoals ik er tegenaan kijk is het eerder een vorm operante conditionering . Een conditionering die voortvloeit uit het feit dat we actief gedrag en macho gedrag als positief zijn gaan zien. Een conditionering die ook voortvloeit uit het feit dat alles uitgeprobeerd moet worden en we het zo gek nog niet kunnen bedenken of we moeten eraan meedoen. Wat op televisie, in games en in de reclame te zien is, wordt nagevolgd. Deze bekrachtigers zijn een stimulans om verder te gaan met hun gedrag. Het is het vergroten van het Super Ego of Über Ich waarvoor de beroemde psycholoog Freud ons al waarschuwde.

Deze mensen ontkennen hun eigen identiteit en volgen het idool op televisie of in een game. Ze eten en drinken dat wat de commercie hun doet geloven en hebben hun eigen weten, voelen en denken uit handen gegeven.

Feitelijk zijn deze mensen een slaaf van het commerciële systeem geworden. Deze groep mensen met het predikaat ADHD hebben volgens mij het volgende nodig: gezonde verse voeding uit eigen regio (Bio Dynamisch), geen toevoegingen, activiteit afgewisseld met rust, weinig externe prikkels (TV,Games, Reclame) en een cursus om zich te leren identificeren met hun Zelf i.p.v. een idool. Zie hiervoor mijn boek “Vrijheid in Relaties: Het hebben van de juiste identificatie”.

1) Stromingen in de psychologie door William E. Glasman en Hans Geluk

2) http://www.rnw.nl/nederlands/article/%E2%80%98psychiatrisch-handboek-maakt-gezond-mens-tot-pati%C3%ABnt%E2%80%99

3) http://www.ncrm.nl/ADHD-in-Nederland-NCRM.pdf