Adembeheersing en water – deel III

 • Inleiding

Er zijn veel redenen waarom mensen gebrek aan zuurstof hebben. Om te beginnen bevat onze planeet te weinig zuurstof. De lucht in steden en andere vervuilde gebieden bevat vaak nog minder zuurstof dan wenselijk is. Aan de andere kant is uit onderzoek gebleken dat de meest schadelijke zuurstofverbruikers – o.a. operatieve ingrepen, virus- of bacteriële infecties, hartzwakte, stress, voedselallergieën, chemotherapie, te hoge zuurgraad van het lichaam, te weinig lichaamsbeweging, etc. – een kritieke afname in het hartminuutvolume veroorzaken. Het directe gevolg hiervan is dat er minder zuurstof door het lichaam wordt vervoerd! Dit betekent uiteindelijk dat zonder voldoende (zuivere) zuurstof in bepaalde delen van het lichaam géén genezing kan plaatsvinden.

Onvoldoende zuurstof betekent onvoldoende biologische energie, wat kan leiden tot allerlei kwalen, van lichte vermoeidheid tot een levensbedreigende ziekte.

Maar te veel zuurstof kan er juist ook weer voor zorgen dat we opgewonden en gespannen raken. Te veel kooldioxide daarentegen leidt tot een traag, slaperig gevoel. Een veel voorkomende misvatting van artsen is dat zuurstof én kooldioxide antagonistisch zijn; dat een toename van de één in het bloed noodzakelijkerwijs leidt tot afname van de ander. Maar dit klopt niet! Door te veel zuurstof in te ademen wordt te veel kooldioxide verdrongen, wat leidt tot een toename van melkzuur. Te veel melkzuur verdringt zowel zuurstof als koolstof. Melkzuur zelf onderdrukt over het algemeen de ademhaling.
Verlaagd kooldioxidegehalte (zgn. hypercapnie) leidt tot verminderde zuurstofvoorziening van alle organen én weefsels. Dus hoe dieper je ademhaling is, hoe minder zuurstof er in de cellen van de hersenen, ons hart en onze nieren komt.

 • Functie van ‘lichaam’-water

‘Waarom is water zo belangrijk voor ons lichaam?’

Water bestaat uit de grondstoffen waterstof én zuurstof. Zuurstof, waterstof en koolstof vormen ons lichaam. Water (waterstof en zuurstof) maakt 70 procent van het lichaam uit, en koolstof is een element dat in alle biologische moleculen zit. Ongeveer 90% van de ‘levensenergie’ van het lichaam wordt door zuurstof aangemaakt. Ja, alle processen in het lichaam worden door zuurstof geregeld!
Water is het voornaamste vervoermiddel voor zuurstof naar de cellen. In de bloedbaan en de lymfevaten zorgt het water voor het transport van en naar de cellen van voedingsstoffen, stofwisselingsproducten, afvalstoffen, hormonen, mineralen en vitamines. Watertekorten (bijv. ‘uitdrogingsverschijnselen’) hebben zuurstoftekorten en ook een zure pH tot gevolg.

Hoe hoger de zuurgraad van ons lichaam, des te slechter kunnen de lichaamsvloeistoffen zuurstof opnemen!’

Water is het hoofdbestanddeel van het menselijk lichaam maar het percentage schommelt ‘slechts’ rond 55 à 60 procent. Het grootste deel van dat water – bij een volwassen man toch al gauw zo’n 45 liter – zit in de cellen van ons lichaam. Maar niet alle organen zijn overigens even waterrijk: de longen bestaan bijvoorbeeld voor 90 procent uit water; de huid voor 80 procent en de hersenen voor 70 procent. De overige 40 procent van het totale watergehalte bevindt zich buiten de cellen. 7 à 10 procent in het bloed; de rest zit tussen de lichaamscellen!

‘Vochtstatus’

Lichaamswater is dus veel meer dan alleen maar een lichaamsvloeistof(je). Water of vocht/vloeistof is het medium waarin álle biochemische reacties van het lichaam plaatsvinden. Het is dus essentieel dat de interne omgeving van het lichaam in balans behouden blijft, ondanks alle veranderingen van buitenaf. Water zorgt voor leven! Maar  …………..  het gevaar van uitdroging – onvoldoende watervoorraad in de cellen – staat ons dagelijks op te wachten!

‘De maximale duur die iemand zonder water kan, lijkt een week te zijn’, [Professor biologie Randall K. Packer]

3.0     Breedband-absorberend-water

‘De unieke fysiologie van water’

Lange tijd heette drink- of kraanwater ‘zuiver’ wanneer het niet besmet was met ziekteverwekkers. Echter heden ten dage blijkt overduidelijk dat het leidingwater sporen bevat van farmaca (‘zelfzorgproducten’: medicijnen, drugs, etc). Ons drinkwater wordt gechloreerd, gefluorideerd en zo met chemicaliën behandeld dat het een irriterende, vaak gevaarlijke vloeistof is in plaats van een gezonde drank. Gechloreerd drinkwater dat 2 of 15 ppm chloor (pH 6,5 en 8,5), chloordioxide en mono-chlooramine bevat, beïnvloedt de schildklierfunctie en de plasmacholesterolspiegels (T4) en veroorzaakt cardiovasculaire afwijkingen. Gebotteld en gezuiverd water kan ook schadelijk zijn voor onze gezondheid, aangezien de industrie niet streng gereguleerd is.

Eén van de grootste bedreigingen op dit moment is dat het ‘lichaam’-water, ons kraanwater én bijvoorbeeld het bronwater uit plastic flessen verschillende frequenties (bijv. bij GSM, UMTS, DECT, Wifi, Wimax, 5G netstructuren) absorbeert. Niet alleen het lichaamswater dat door onze bloedbanen stroomt maar ook de kwaliteit van het water dat in onze cellen aanwezig is, wordt hierdoor sterk beïnvloed.
Nog een ander belangrijk gegeven is, dat water een ‘breedband-absorber’ van alle elektromagnetische stralingen is; te vergelijken met onze dampkring dat 70% van de elektromagnetische straling absorbeert. Ook de maan (ons planetaire stelsel) bijvoorbeeld speelt een cruciale rol voor het leven op aarde – denk maar eens aan de invloed van de maan op eb en vloed, op vruchtbaarheid, voorplantingsgedrag, geboortecijfer, menselijk gedrag en slaapkwaliteit.

Water kan ook nog andere frequenties of trillingen absorberen waar het hier op aarde mee in contact kan komen. Denk maar eens aan aardstraling (Hartmann- en Curry-lijnen, leylijnen, e.d.) en de straling van de wateraders, maar ook alle frequenties die wijzelf creëren! Het lichaamswater absorbeert deze frequenties uit de kosmos, de aarde en onze directe omgeving, maar het is veel beter om te zeggen dat het er mee resoneert! Al deze frequenties hebben een zeer sterke invloed op de waterstructuur (waterhuishouding) van ons lichaam. Omdat de mens voor een groot deel uit dat ‘breedband-absorberend’- water bestaat, moet die positieve en/ of negatieve stralingsinvloeden ook wel ‘iets’ met ons doen.

4.0     Een ander fenomeen van water

‘De unieke fysiologie van water’

Gassen als kooldioxide en stikstof van de lucht kunnen gemakkelijk oplossen in water, waardoor het een nog betere elektrische geleider wordt. Hoe kouder het vloeibare water hoe groter het vermogen is om gassen op te nemen. Dit geldt eveneens voor het water in het menselijke lichaam, hoewel er géén studies bekend zijn naar het effect van lichaamstemperatuur op het vermogen om gassen als stikstof op te nemen.

‘Gehydrogeneerd water’; water verrijkt met waterstofgas!

4.1     Waterstofgas

H2-water producerende apparaten’

Waterstofgas kan goed in water oplossen en blijkt op die manier een goede antioxidant te zijn, doordat het een verbinding aangaat met de afvalproducten van de citroenzuurcyclus: de vrije radicalen. Dit maakt het begrijpelijk dat water (d.m.v. elektrolyse) verrijkt kan worden met waterstofgas, en hierdoor gezondheid-bevorderende effecten wordt toegeschreven zoals bij diabetes en geprikkelde darm.
Ook de wijze waarop zgn. H2-water producerende apparaten waterstofrijkwater produceren geeft een mogelijk verklaring voor dit gezondheidsbevordering effect. Er wordt gebruikt gemaakt van een elektrische stroom (elektrolyse) waarbij altijd een elektromagnetisch energieveld (EMF) ontstaat. We weten intussen dat EMF op celniveau ook gunstige veranderingen kun induceren, bijvoorbeeld door de invloed op enzymen cytochroomoxidase en Na+/K+ ATPase die betrokken zijn bij de ionenpompen van het celmembraan.

Helaas over het expliciete effect van EMF-bewerking van het water in het menselijke lichaam zijn nog géén wetenschappelijke publicaties te vinden, die algemeen geaccepteerd worden. Toch blijkt uit de nieuwste onderzoeken, dat waterstofrijk water en het inhaleren van waterstofgas m.b.v. bijvoorbeeld de Aqua Cure AC 50 de oxidatieve stress (speelt een rol bij veroudering, kanker, hart- en vaatziekten) vermindert en de elektronenbalans in de cellen herstelt.

5.0     Polariteit van lichaamswater, of een lichaamscel

‘Er bestaat geen materie, alles bestaat uit straling’ [Max Planck]

Elke cel, elk orgaan en het hele organisme trilt zoals een TV- of radiozender met een bepaalde basistrilling, waarbij specifieke organen energie (trillingen) kunnen uitzenden die te onderscheiden zijn van de totale energie van de mens.

‘Ons lichaam is een geordend biologisch systeem’

Zo bestaat elke frequentie of trilling uit het zichtbaar lichtspectrum uit ‘lichtdeeltjes’ of ‘fotonen’ die bepaalde kenmerken hebben waaronder ook een draaiing of ‘spin’. Afhankelijk van de dominantie aan fotonen met links- of rechtsspin, zijn lichtfrequenties als golf daarom ofwel links (-) ofwel rechts (+) gepolariseerd.
De lichte dominantie aan overwegend rechts-polaire frequenties  heeft er in de evolutie voor gezorgd dat men in gezonde organismen een dominantie aan rechtspolariteit kan nameten. D.w.z. dat de bio-fotonen, de lichtdeeltjes die de communicatie tussen onze cellen verzorgen, hoofdzakelijk een rechtsspin bezitten. Zo heeft ook elke gezonde biologische cel een positief geladen (‘rechtsdraaiende’) kern, en een negatief geladen (‘linksdraaiende’) celwand. De linksdraaiing van de celwand zal enerzijds de negatieve, storende linksdraaiende energieën van de buitenwereld (zoals vrije radicalen) afstoten en anderzijds de positieve rechtsdraaiende energieën aantrekken. De positief rechtsdraaiende energieën worden verder doorgevoerd naar de celkern om zo de cel te voeden.

‘Omkering van de cel-polariteit’

Natuurlijk gewonnen voedsel, natuurlijk zuiver bronwater en voedingsstoffen bezitten op grond van de natuurlijke opslag van zonlicht rechts-polaire eigenschappen. Als er dus in onze omgeving het natuurlijk evenwicht wordt verstoord en meer fotonen met linkspolariteit aanwezig zijn, zullen de cellen zich niet meer kunnen ‘voeden’ en doen zich fenomenen voor zoals verzwakking van het immuunsysteem, het lymfestelsel.
Bij straling met zeer sterke linksdraaiing (bijv. bij GSM, UMTS, DECT, Wifi, Wimax, ….) krijgen we zelfs een omkering van de cel-polariteit! Voeding, antioxidanten, mineralen en vitaminen worden zelfs afgestoten en de vrije radicalen en toxines worden aangetrokken. De cellen en het lichaamssysteem raken compleet ontregeld en kunnen aanleiding geven tot de ontwikkeling van kanker (overwegend links-polair). Ook de industriële verwerkingsprocessen en onzorgvuldig transport van bijv. voeding en zelfs een korte blootstelling aan een onnatuurlijk veld (bv. de-magnetisering in een winkel, botteling van water in de fabriek, transportband, vrachtwagenvervoer, etc.) is al voldoende om een complete omkering van de cel-polariteit te realiseren.

‘Waarom reageert ons lichaam op negatieve straling?’

We weten allemaal dat er ijzer in ons bloed zit. Maar wat de meeste niet weten, is dat deze hoeveelheid ijzer gelijk is aan 14 – 16 spijkers. Dit ijzer zal op een fysisch/ natuurkundige manier reageren op magnetisme, zoals ook iedere cel en watermolecuul. Als we dus het magneetveld weer kunnen harmoniseren in ons lichaam, dan kan de materie zichzelf veranderen.  Dit verklaart enigszins de succesvolle behandeling van de magneetveldtherapie.
Dus wanneer lichaamscellen blootgesteld worden aan stralingsvelden én ondergrondse wateraders, wordt de bio-energetische rechtsspin van de cellen omgezet in een linksspin! Wanneer dit gebeurt, veranderd de pH-waarde (zuurgraad waarde) en is het lichaam niet meer in staat de juist hoeveelheid rode- en witte bloedlichaampjes aan te maken. Hierdoor wordt het immuunsysteem aangetast en de negatieve kettingreactie gestart.

6.0     Een nieuw wetenschappelijk paradigma nodig

‘Zonder ademhalen is er geen leven’ zegt Vedanta; Indiase kernfilosofie.

Het lichaam heeft voor de productie van energie zuurstof O2 nodig. Bij de productie van deze energie wordt kooldioxide (CO2) gevormd. Helaas, de medische wetenschap – de farmacie met name – blijft maar aanmodderen met het verstrekken van onjuiste informatie, omdat ze in wezen niet willen accepteren dat er een direct verband bestaat tussen zuurstof en kooldioxide. Weinig medische wetenschappers én ademcoaches weten dat een verlaagd koolstofdioxideniveau in het bloed leidt tot een verminderde zuurstoftoevoer naar de cellen in het lichaam, met inbegrip van hersenen, hart en nieren!

De nieuwe wetenschappelijke waarheid en denkniveau over het menselijk lichaam zou  moeten zijn, dat:

 1. Zuurstof, waterstof en koolstof ons lichaam vormen.
 2. Een mens minimaal ca. 14% zuivere zuurstof nodig heeft om goed te kunnen leven. Maar 41% van de mensheid krijgt minder dan 10%, en deze sterk dalende tendens zet zich voort!
 3. Wetenschappelijk is aangetoond, dat de concentratie aan zuurstof in de atmosfeer langzaam afneemt. De zuurstof die je moet inhaleren voor 90 tot 95% zuiver zijn.
 4. De toevoer van voedingsstoffen, lucht en water naar de cellen wordt geregeld door elektrische velden, en elk type cel is werkzaam in een eigen frequentiegebied. Je hart, hersenen, zenuwstelsel, spieren en immuunsysteem zijn goede voorbeelden van kleine elektrische systemen die werkzaam zijn in je ‘bio-elektrisch’-lichaam.
 5. Door een te snel ademhaling (stress is hier de oorzaak van) er een kooldioxidetekort ontstaat, dat leidt tot zuurstofgebrek. Waarom daalt de zuurstofopname zo sterk in de hersenen? Koolzuurgas-verlies!
 6. Weinig medische wetenschappers én ademcoaches weten dat een verlaagd koolstofdioxideniveau in het bloed leidt tot een verminderde zuurstoftoevoer naar de cellen in het lichaam, met inbegrip van hersenen, hart en nieren!
 7. Ons ‘ontregeld ademhalingscentrum’ (in de hersenen) is gewend geraakt aan een (te) lage concentratie koolzuurgas.
 8. Het ademhalingscentrum de zuurgraad, deconcentratie zuurstof (O2) en de concentratie koolzuurgas (CO2) van het bloed nauwlettend in de gaten houdt.
 9. Een (te) diepe ademhaling het zuur-base evenwicht (pH) in het lichaam verstoort.
 10. De juiste longademhaling altijd gericht moet zijn op de intracellulaire ademhaling, ofwel de cel-gasuitwisseling.
 11. Tussen de leeftijd van 30 en 40 jaar ons zuurstofniveau het sterkst (tot 10%) daalt. Naarmate we ouder worden, daalt ons zuurstofniveau elke tien jaar gemiddeld 5%!’
 12. Water een geheugen heeft! Dat water een ‘breedband-asborber’ is van alle elektromagnetische stralingen; zgn. chaotisch water. Omdat de mens voor een groot deel uit dat ‘breedband-absorberend’- water bestaat, moeten die positieve of negatieve invloeden ook wel ‘iets’ met ons doen.
 13. Waterstofrijk water zorgt voor een afname van oxidatieve stress met 43%. (Eerste resultaten bij kanker zijn veelbelovend!)
 14. Water genereert elektrische en magnetische energie in elke cel van het lichaam.
 15. Te weinig (zuurstofrijk) water in en rondom de cellen leidt tot een ‘veroudering of verharding’ van de flexibiliteit van het celmembraan.
 16. Watertekorten (bijvoorbeeld ‘uitdrogingsverschijnselen’) hebben zuurstoftekorten én ook een zure pH tot gevolg.
 17. Water is de eerste voedingsstof waaraan het lichaam behoefte heeft!

7.0     Samenvatting

Waarom is zuurstof en water belangrijk voor je lichaam?

Zonder water en zuurstof kan men niet leven. Door toenemende vervuiling van onze planeet krijgen wij steeds minder vitaal water en ook zuurstof binnen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor ons functioneren. Ook de toenemende stressfactoren spelen hierbij een belangrijke rol. Professor Dr. A. Pakdaman uit Duitsland heeft na jarenlange studie (1988) ontdekt dat men door het drinken van met zuurstofverrijkt alkalisch water de organen van extra zuurstof kan voorzien. Hierdoor krijgt men meer energie beschikbaar en de organen worden gefaciliteerd om cellen te onderhouden en nieuwe cellen te ontwikkelen. Degenererende cellen verdragen zuurstof juist niet en sterven af. Door stress, medicamenten, slechte voeding en vervuilingen en veroudering verhoogt de verzuring van het lichaam. Dit is niet zonder gevolgen en leidt tot allerlei (uitval- en ziekte) verschijnselen. Door het stimuleren van het ontgiftingsproces krijgt het lichaam de kans om zichzelf weer te herstellen.

‘Zuurstofrijk water beïnvloedt de basiskern van celbiologie’

Als je lichaam niet goed gehydrateerd is, zullen cellen water uit je bloed halen, waardoor je hart harder werkt. Ondertussen kunnen uw nieren uw bloed niet goed zuiveren, en wanneer dat gebeurt, wordt een deel van de werklast van de nieren doorgegeven aan de lever en andere organen, waardoor ze ernstig gestrest kunnen raken. Bovendien kunt u een aantal kleine gezondheidsproblemen ontwikkelen, zoals constipatie, droge en jeukende huid, acne, neusbloedingen, urineweginfectie, hoesten, niezen, sinusdruk en hoofdpijn. Schoon zuiver water is dus essentieel voor de gezondheid. Het water dat we drinken moet metabolisch worden geherstructureerd voordat het biologisch beschikbaar is voor ons lichaam.

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/326-adembeheersing-en-water-