Aarde in wonden kan helpen bij stelpen van dodelijke bloeding

Nieuw UBC onderzoek toont voor het eerst aan dat bodemsilicaten – het meest overvloedige materiaal op de aardkorst – een belangrijke rol spelen bij bloedstolling.

“Aarde is niet simpelweg onze matrix voor het verbouwen van voedsel en te gebruiken als bouwmateriaal. Hier ontdekten we dat m.b.v. aarde daadwerkelijk een bloeding na een ongeval onder controle kan krijgen door klontering te bevorderen,” zegt senior auteur Christian Kastrup, hoogleraar in de medicijnen vakgroepfaculteit biochemie en moleculaire biologie, tevens wetenschapper bij UBC’s Michael Smith Laboratories and Centre for Blood Research.

Het onderzoek, vandaag gepubliceerd in Blood Advances, toont aan dat de aanwezigheid van aarde in wonden helpt bij het activeren van een bloedproteine, bekend als stolling Factor XII. Zodra geactiveerd, zet het proteïne een snelle kettingreactie in werking dat looddeeltjes helpt om een plug te vormen, waardoor de wond afgedekt wordt en bloedverlies wordt vermindert.

Hoewel de onderzoekers waarschuwen dat er een groot risico is op infectie door ongestereliseerd vuil, zeggen ze dat hun uitkomsten gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwe strategieën met gesteriliseerd vuil om bloedingen te managen en meer inzicht te krijgen in infecties na trauma.

“Excessieve bloedingen zorgen voor tot wel 40% sterfgevallen bij traumapatienten. In extreme gevallen en in afgelegen gebieden zonder gezondheidszorg en wondafsluitingsmatertiaal zoals sponsen en dichtingsproducten, zou gestereliseerde aarde in principe gebruikt kunnen worden om een dodelijke bloeding na een ongeval te stelpen,” zegt Kastrup.

Het onderzoek onthulde tevens dat de mechanismen die bodemsilicaten Factor XII activeren en snellere klontering bevorderen uniek is voor landzoogdieren, of dieren die overwegend of volledig op het land leven.

“Deze ontdekking demonstreert hoe landzoogdieren, van muizen tot mensen, zich ontwikkelden tot een natuurlijk gebruik van silicaten als een specifiek signaal naar Factor XII om bloedklontering te bevorderen,” zegt Lih Jiin juang, eerste auteur van het onderzoek en UBC PhD student in de vakgroep biochemie en moleculaire biologie. “Deze uitkomsten zullen een aanzienlijke impact hebben op de manier waarop we onze relatie met onze omgeving beschouwen.”

Het volgende plan van de wetenschappers is o.a het testen of de respons van bloed op silicaten helpt bij het voorkomen van infecties door microben in aarde. Ze zullen tevens proberen om te testen of silicaten van het maanoppervlak in staat zijn om Factor XII te activeren en bloedingen te stoppen.

“Als maansilicaten Factor XII activeren kan deze ontdekking van pas komen bij het voorkomen van overlijden van mensen die de maan gaan bezoeken of koloniseren, en het zal zorgen voor meer inzicht in het identificeren van materialen die bloedingen kunnen stoppen in zeer afgelegen gebieden met weinig -medische- hulpmiddelen,” zegt Kastrup.

Vertaling: Ellen Lam