Aanwezigheid kind bij vaccinatiesessie op school betekent toestemming ouders

Wat de WHO zegt over vaccinaties op school

De fysieke aanwezigheid van het kind of de adolescent, met of zonder begeleidende ouder bij de vaccinatiesessie wordt beschouwd als toestemming. Deze praktijk is gebaseerd op het opt-out-principe en ouders die geen toestemming voor vaccinatie geven worden impliciet geacht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun kind of adolescent niet deel neemt aan de vaccinatiesessie. Dit kan inhouden dat u het kind of de adolescent niet naar laat school gaan op een vaccinatiedag, als de vaccinatie via scholen plaatsvindt.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259418/WHO-IVB-14.04-eng.pdf?sequence=1