Video – een wereld zonder wetenschap is een wereld rijp voor tirannie

Schijnwetenschap, zo noemt Karel van Wolferen de met financiële belangen doordrengde winstmodellen van de technocratische machtsgreep. Met voorbeelden vanuit de medische industrie wordt de corruptie in de wetenschap aangetoond.