Inspectie legt KLM dwangsom op voor gebruik vervuilende hulpmotoren

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan KLM. De luchtvaartmaatschappij maakt op Schiphol te vaak ongeoorloofd gebruik van de ingebouwde, vervuilende hulpmotor (de auxiliary power unit, APU) van het vliegtuig, terwijl er schonere alternatieven op de platforms aanwezig zijn. Bij elke volgende overtreding die de ILT constateert, verbeurt KLM een dwangsom van €2.500,- tot een maximum van €50.000,-. Indien nodig kan de inspectie een nieuwe, eventueel hogere LOD opleggen aan KLM.

APU schaadt luchtkwaliteit

Een vliegtuig heeft ook wanneer het stilstaat op een opstelplaats van de luchthaven energie nodig. Deze energie wordt onder andere gebruikt voor elektriciteit en airconditioning aan boord. Hier wordt vaak de ingebouwde APU voor gebruikt. De APU werkt op kerosine en veroorzaakt schadelijke uitstoot van onder andere stikstofoxiden, zwaveloxiden en (ultra)fijnstof. In het belang van de luchtkwaliteit moet de APU daarom zo min mogelijk aan staan.

Controles op APU-gebruik

De inspectie controleert wekelijks op het APU-gebruik op Schiphol en heeft inmiddels 8 luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, gewaarschuwd voor overtredingen van de regels voor het APU-gebruik. Bij KLM zijn herhaaldelijk overtredingen geconstateerd; de maatschappij krijgt daarom een LOD opgelegd. Daarnaast heeft de ILT 1 grondafhandelingsbedrijf gewaarschuwd voor het ongeoorloofd verlenen van toestemming voor het APU-gebruik. En Schiphol ontving een waarschuwing voor onduidelijke communicatie tussen de Havendienst en gezagvoerders over toestemming voor het APU-gebruik. De Havendienst mag APU-gebruik niet slechts als melding registreren, maar moet daadwerkelijk nagaan of zij toestemming kunnen geven volgens de uitzonderingen die gelden.

Schonere alternatieven

Het gebruik van de APU staat beschreven in het luchthavenverkeerbesluit Schiphol, de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol en Aeronautical Information Publication. Vliegtuigen mogen de APU alleen gebruiken als er geen schonere alternatieven voorhanden zijn. Zoals een installatie voor de airconditioning (pre-conditioned air unit, PCA), een vaste stroomaansluiting (fixed power unit, FPU) of een mobiele stroomvoorziening (ground power unit, GPU). De APU mag ook worden ingezet bij bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij zeer lage of hoge temperaturen. Vlak vóór vertrek van de opstelplaats of net ná aankomst mag de APU ook worden gebruikt. Een vliegtuig dat niet voor langere tijd stilstaat, heeft namelijk altijd stroom nodig.

Naleving regels op Schiphol

Begin 2023 kregen Schiphol en de sectorpartijen de opdracht tot het opstellen van een actieplan met concrete maatregelen om het APU-gebruik te verminderen. Sindsdien wordt uitvoering gegeven aan dit actieplan. Schiphol heeft inmiddels 26 vliegtuigopstelplaatsen voorzien van beide schonere alternatieven PCA en FPU. Hoewel de naleving van de regels voor het APU-gebruik op Schiphol verbetert, blijft de inspectie hier actief op controleren. Ook blijft de inspectie met de sector in gesprek over de voortgang van het actieplan. Met haar toezicht wil de ILT een bijdrage leveren aan een veilig en duurzaam Schiphol.