Londense klaslokalen hebben meer steun nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren

Volgens bevindingen van het Global Center for Clean Air Research (GCARE) van de Universiteit van Surrey kunnen klaslokalen die gebruik maken van dubbele ventilatiesystemen de schadelijke luchtvervuiling halveren.

Het nieuw onderzoek van GCARE mat fijnstof, koolstofdioxide (CO2) en thermisch comfort (relatieve vochtigheid en temperatuur) in 30 klaslokalen in Londen. Er werden metingen uitgevoerd terwijl klaslokalen bezet en leeg waren, waardoor basislijnen konden worden ingesteld en geconfigureerd.

De studie stelde vast dat de niveaus van PM10, PM2.5 en PM1 aanzienlijk hoger waren in de tijd dat het gebied bezet was. Concreet bleken de gemiddelde concentraties tijdens bezetting respectievelijk 230%, 125% en 120% hoger te zijn. Bij gebruik van dubbele ventilatiesystemen werd de concentratie PM10 echter met ongeveer 50% verminderd in vergelijking met natuurlijke ventilatie methoden.

Het onderzoek leverde een aantal belangrijke aanbevelingen op waar scholen rekening mee moeten houden. Een suggestie is om real-time monitoring apparatuur voor vervuiling te installeren, met name CO2- en PM-monitoren, die het schoolmanagement kunnen helpen de luchtkwaliteit niveaus bij te houden.

Professor Prashant Kumar, mededirecteur van het Institute for Sustainability van de Universiteit van Surrey en oprichter en directeur van GCARE, gaf commentaar op de bevindingen:

“Binnenlucht kwaliteit heeft een substantieel effect op de gezondheid, het welzijn en de prestaties van de mens, met name bij kinderen, die kwetsbaarder en gevoeliger zijn voor de aanwezigheid van luchtverontreinigende stoffen binnenshuis.

“Ons onderzoek op scholen in Londen toont aan dat er behoefte is aan meer ondersteuning voor de manier waarop fijnstof uit klaslokalen wordt verbannen, aangezien een hoge bezettingsgraad 150% meer CO2 en 230% meer rondzwevende schadelijke deeltjes betekende.

“De CO2-niveaus varieerden niet veel op basis van de verschillende vloerniveaus en typen. Maar klaslokalen groter dan 300 m3 hadden natuurlijk hogere ventilatiesnelheden.”

Van de 30 bewaakte klaslokalen beschikte de meerderheid (80%) over natuurlijke ventilatie (deur-, raam- en dakraam openingen), 13% over mechanische ventilatie en 7% over een combinatie van beide systemen (dubbele ventilatie).

Verder constateerde de studie ook dat klaslokalen met houten en vinyl vloeren hogere niveaus van PM10 hadden (respectievelijk 33 ± 19 µg m-3 en 25 ± 20 µg m-3) in vergelijking met klaslokalen met vloerbedekking (17 ± 12 µg m-3). 3). Bovendien hadden klaslokalen op de begane grond een PM2,5/PM10-verhouding van meer dan 0,5, wat aangeeft dat PM2,5-deeltjes buitenshuis het klaslokaal binnenkwamen, terwijl klaslokalen op de eerste en derde verdieping een verhouding van minder dan 0,5 hadden.

Professor Paul Linden van de Universiteit van Cambridge zei:

“We moedigen leerkrachten, leerlingen en ouders aan om samen te werken met ons Tackling Air Pollution At School (TAPAS)-netwerk om goede praktijken en adequate ventilatie vast te stellen om de vervuiling in de klas te verminderen.”

De studie wordt uitgevoerd als onderdeel van het door EPSRC gefinancierde COTRACE-project (EP/W001411/1) en gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research.

De Universiteit van Surrey is een toonaangevende onderzoeksinstelling die zich richt op duurzaamheid om effecten te leveren die de samenleving ten goede komen en helpen om de vele uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Surrey zet zich ook in voor het verbeteren van de eigen hulpbronnen efficiëntie op haar campussen in Guildford en streeft ernaar een sectorleider te zijn. Het heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 koolstof neutraal te zijn. In april stond het op de 55e plaats in de wereld door de Times Higher Education (THE) University Impact Rankings, die de prestaties van meer dan 1.400 universiteiten beoordeelt ten opzichte van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG’s).

Vertaling: Andre Teirlinck