Voor 1 op de 3 patiënten met reuma of fibromyalgie zijn pijnstillers probleem

De bevindingen, gepubliceerd in de Annals of the Rheumatic Diseases, laten zien dat mensen met reumatische en musculoskeletale aandoeningen vaak opioïden krijgen voorgeschreven om hun pijn te beheersen, en een deel van hen zal langdurige gebruikers worden met de bijbehorende risico’s van afhankelijkheid en schadelijke bijwerkingen, zeggen de auteurs.

De gepubliceerde studie werd gefinancierd door het National Institute for Health and Care Research (NIHR) en FOREUM. Het was gebaseerd op meer dan 841.000 geanonimiseerde medische dossiers in Clinical Practice Research Datalink (CPRD), een onderzoeksdatabase voor eerstelijnsgezondheidszorg die representatief is voor de nationale bevolking.

Het onderzoek definieert langdurig opioïdengebruik als 90 of meer dagen, hoewel de definities in de wetenschappelijke literatuur variëren en er geen hedendaagse schattingen zijn van de omvang van langdurig opioïdengebruik, voegen ze eraan toe.

Om het percentage patiënten te beoordelen dat overgaat op langdurig gebruik onder degenen die net zijn begonnen met een opioïde, putten ze uit de geanonimiseerde medische dossiers van 841.047 volwassenen.

Elke patiënt had tussen januari 2006 en eind oktober 2021 opnieuw een opioïde voorgeschreven gekregen tot 6 maanden vóór of op enig moment na hun diagnose en werd gedurende ten minste één jaar gevolgd.

Langdurig gebruik werd gedefinieerd als ofwel standaard (3 of meer opioïdenvoorschriften uitgegeven binnen een periode van 90 dagen, of 90+ dagen opioïdenvoorraad in het eerste jaar); of streng (10 of meer opioïdenvoorschriften ingevuld gedurende meer dan 90 dagen, of 120+ dagen opioïdenvoorraad in het eerste jaar); of breed (meer dan 3 opioïdenrecepten met maandelijkse tussenpozen in de eerste 12 maanden)In totaal werden 1.081.216 nieuwe episodes van opioïdengebruik geïdentificeerd onder alle patiënten, van wie iets minder dan 17% onder de standaard overging op langdurig gebruik, 11% onder de stringente definities en 22% onder de brede definities.

Het hoogste percentage langdurige opioïdengebruikers waren patiënten met fibromyalgie – 27,5%, 21% en 34% voor elk van de respectieve definities – gevolgd door degenen met reumatoïde artritis – 26%, 18,5% en 32% — en degenen met axiale spondyloartritis: 24%, 17% en 30%.

Het aandeel patiënten met SLE en fibromyalgie nam tussen 2006 en 2019 merkbaar toe. Bij fibromyalgiepatiënten was dit 22% tot 33% — in 2020 bereikte het 29%.

Er werd een statistisch significante dalende trend waargenomen voor patiënten met reumatoïde artritis, hoewel het totale aandeel in 2020 hoog bleef met 24,5%.

Volgens de strikte definitie voldeed 1 op de 5 patiënten met fibromyalgie en 1 op de 6 van degenen met reumatoïde artritis of axiale spondyloartritis aan de definities voor langdurig opioïdengebruik binnen 12 maanden na het starten van een opioïde.

Dit aandeel kan oplopen tot 1 op 3 voor mensen met fibromyalgie of reumatoïde artritis en 1 op 3,5 voor mensen met axiale spondyloartritis met behulp van de brede definitie, zeggen de onderzoekers.

Dr. Joyce Huang, de onderzoeksmedewerker van de Universiteit van Manchester en hoofdauteur zei: “Onze studie is niet bedoeld om patiënten die opioïden gebruiken te stigmatiseren. We willen de nadruk leggen op de hoge frequentie van langdurig gebruik dat moet worden geoptimaliseerd en voorkomen dat mensen met RMD’s opioïden gerelateerde schade oplopen.”

Hoofdonderzoeker Dr. Meghna Jani, een NIHR Advanced Fellow en Senior Lecturer aan het Centre for Epidemiology Versus Arthritis, The University of Manchester zei: “Ons onderzoek toont aan dat een aanzienlijk deel van de patiënten met RMD’s die voor het eerst opioïden gebruiken, overgaat op langdurig opioïdengebruik. Bij RMD-patiënten is dit veel hoger dan bij mensen die beginnen met een opioïde voor niet-kankerpijn in het algemeen – ons eerder werk heeft aangetoond dat dit ongeveer 1 op de 7 mensen was.

“Omdat langdurige opioïdentherapie wordt geassocieerd met slechte gezondheidsresultaten, rechtvaardigen deze bevindingen waakzaamheid bij het voorschrijven van deze medicijnen. Langdurig gebruik is vooral uitgesproken bij fibromyalgiepatiënten, die lijden aan chronische wijdverspreide pijn waarvoor geen ziektemodificerende behandelingsopties zijn. Dit komt ook vaker voor dan we aanvankelijk dachten, bij reumatoïde artritis en axiale spondyloartritis.”

De auteurs adviseren dat snelle interventies, zoals medicatiebeoordelingen of het afwijzen van interventies in de gemeenschap, de geschiktheid van langdurige opioïdentherapie zouden waarborgen.

“Proactieve overweging van niet-medicamenteuze behandelingen voor pijnverlichting, waar nodig, zou ook nuttig zijn om vermijdbare schade voor deze patiënten te verminderen.”

Deborah Alsina MBE, Chief Executive van de liefdadigheidsinstelling Versus Arthritis, zei: “Mensen met artritis die meedogenloze en ondragelijke chronische pijn ervaren, zijn vaak wanhopig op zoek naar pijnverlichting, en het is soms gewenst om opioïden op korte termijn voor te schrijven. Als mensen baat hebben bij opioïden, moeten ze toegang hebben tot deze medicijnen.

“Sommigen hebben echter een negatieve ervaring met het gebruik ervan, inclusief het risico van afhankelijkheid als gevolg van langdurig gebruik. Anderen hebben ontdekt dat opioïden geen verschil maken voor de kwaliteit van hun leven.

“De beslissing om een medicijn te nemen moet altijd gebeuren in overleg. Dit onderzoek kan door artsen worden gebruikt om mensen met artritis te informeren over de mogelijke gevolgenn van opioïden en of dit het juiste medicijn voor hen is.”

Vertaling: Andre Teirlinck