60% medische certificaten van doodgeboorte bevatten grote fouten

De nauwkeurigheid van het rapporteren van de oorzaken van doodgeboorte is in twijfel getrokken na een analyse van 1120 medische certificaten van doodgeboorte (MCS) uit de hele UK. Een goed begrip van de oorzaken van doodgeboorte speelt een belangrijke rol bij het bepalen in de toekomst van zorgverlening aan vrouwen en baby’s. Daarom is het van essentieel belang dat de rapportages op MCS nauwkeurig zijn om dit te informeren.

Van de 540 onderzochte gecertificeerde onverklaarde doodgeboorten, bleven er slechts 119 werkelijk onverklaard na de analyse: de meerderheid werd opnieuw aangewezen als foetale groeirestrictie (FGR; 195 sterfgevallen), of placenta-insufficiëntie (184 sterfgevallen).

Over het algemeen was FGR, met 306 gevallen, de belangrijkste primaire doodsoorzaak na beoordeling, maar slechts 53 van de gevallen werden oorspronkelijk correct toegeschreven.

Het artikel is gepubliceerd in International Journal of Epidemiology.

Hoewel de oorzaken nog steeds onduidelijk zijn, treedt FGR voornamelijk op wanneer de placenta niet goed genoeg werkt om een baby te voorzien van de voedingsstoffen om normaal te groeien, en het is gekoppeld aan een verhoogd risico op complicaties bij zwangerschap en doodgeboorte.

De meeste baby’s die kleiner worden geboren dan verwacht, zullen gezond opgroeien, maar sommige zullen op volwassen leeftijd hoge bloeddruk, diabetes of hartaandoeningen krijgen.

Meer dan 80 procent van de MCS in het onderzoek bevatte fouten; 55,9 procent had een grote fout die hun interpretatie zou veranderen.

Andere bevindingen waren onder meer:

* De onnauwkeurigheden zijn opgetreden ongeacht de geografische locatie

* Ziekenhuizen in regio’s waar eerder certificaataudits waren uitgevoerd, hadden minder kans op grote fouten..

Het team verzamelde gegevens van 76 verloskundige afdelingen in de UK en onderzocht medische certificaten van doodgeboorte die zijn afgegeven van 1 januari 2018 tot 31 december 2018.

Systematische casusbeoordelingen van doodgeboorten werden uitgevoerd door de UK Audit and Research Collaborative in Obstetrics and Gynecology (UK ARCOG)

– een netwerk van niet-consulente verloskunde- en gynaecologie-artsen die gezamenlijk werken aan grote audit- en onderzoeksprojecten.

Na beoordeling genereerden UKARCOG-artsen ideale “schijn”-certificaten die vervolgens werden vergeleken met het daadwerkelijke uitgegeven document.

Hoofdauteur Dr. Lucy Higgins, Senior Lecturer in Obstetrics aan de University of Manchester en Consultant Obstetrician bij MFT’s Saint Mary’s Hospital zei: “Deze studie toont wijdverbreide grote fouten aan in de manier waarop medische certificaten van doodgeboorte in de UK worden ingevuld.

“Eenmaal opnieuw aangewezen, werd foetale groeibeperking de belangrijkste doodsoorzaak bij deze doodgeboren baby’s.

“De studie onderzocht niet de standaard van zorg die werd ontvangen voorafgaand aan het overlijden van de baby, alleen of de gegevens op het medisch attest van doodgeboorte de feiten rond het overlijden van de baby nauwkeurig weerspiegelden.

“Daarom stellen we dat deze documenten alleen mogen worden ingevuld na een gestructureerde beoordeling van de casus, met bijzondere aandacht voor het groeitraject van de foetus.”

Co-auteur professor Alex Heazell, directeur van het Tommy’s Maternal and Fetal Health Research Center aan de Universiteit van Manchester en Consultant Obstetrician in Saint Mary’s Hospital, zei: “Gegevens van medische certificaten van doodgeboorte geven informatie over de strategie, financiering, onderzoek en volksgezondheid. Het is absoluut noodzakelijk om vermijdbare doodgeboorten te identificeren om toekomstige strategieën te ondersteunen om het aantal sterfgevallen te verminderen.”

Kath Abrahams, Chief Executive van Tommy, zegt: “Bij elk verlies van een baby vragen verdrietige ouders zich meestal af ‘waarom?’. Ze willen weten waarom hun baby is overleden en wat er in de toekomst kan worden gedaan om het risico op herhaling te verkleinen.

“Zonder een nauwkeurige doodsoorzaak blijven ouders achter zonder een verklaring en onderzoekers die werken aan het vinden van de oorzaken van doodgeboorte en hoe dit te voorkomen, worden achtergelaten zonder de informatie die ze nodig hebben om hun werk te informeren. Het is niet altijd mogelijk om te weten waarom een doodgeboorte plaatsvond, maar deze review laat zien dat ‘onverklaard’ niet de norm zou moeten zijn. Nauwkeurigheid naast mededogen moet prioriteit krijgen bij het certificeren van doodgeboorte.

Vertaling: Andre Teirlinck