Velden met zonnepanelen kunnen dienen als toevluchtsoord voor vlinders

Zou er een wereld kunnen zijn waar land dat wordt gebruikt voor de productie van zonne-energie ook leefgebieden creëert voor bijen, vlinders en andere bestuivers? Mogelijk volgens een studie gepresenteerd op de European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2022, die plaatsvindt van 23 – 27 mei 2022.

Terwijl gemeenschappen bronnen van hernieuwbare energie onderzoeken, bouwen velen zonneparken: rijen en rijen zonnepanelen die energie van de zon opnemen. Hoewel dergelijke inspanningen de uitstoot van broeikasgassen verminderen, hebben zonneparken grote stukken land nodig. En dus zal een toekomst die afhankelijk is van zonne-energie aanzienlijke veranderingen in landschappen zien.

Binnen deze veranderingen ziet Hollie Blaydes een kans. Blaydes, een promovendus die ecologie studeert aan de Lancaster University in het Verenigd Koninkrijk, stelt zich een manier voor waarop land dat wordt gebruikt voor de productie van zonne-energie ook leefgebieden creëert voor bijen, vlinders en andere bestuivers.

“Het creëren van bestuivershabitats in zonneparken kan een win-winsituatie zijn”, zegt Blaydes. “Zolang de vegetatie de panelen niet verduistert, kunnen we de energie produceren die we nodig hebben en tegelijkertijd de biodiversiteit vergroten.” Blaydes heeft de afgelopen twee jaar onderzocht hoe zonneparken kunnen worden omgevormd tot toevluchtsoorden voor bestuivers. Ze zal deze week het laatste nieuws over het onderzoek van haar team presenteren op de European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2022.

Gemonteerde zonnepanelen verstoren heel weinig van de grond, waardoor ze ideale plekken zijn voor bestuivers zoals weiden met wilde bloemen, legt Blaydes uit. Maar er blijven nog enkele vragen over: zouden zulke weiden bijen en vlinders aantrekken? Welke factoren in omringende landschappen beïnvloeden of bestuivers van zonneparken hun thuis maken? En welke managementbeslissingen binnen de parken bepalen of deze bestuivers blijven?

Voor meer informatie hebben Blaydes en haar team van de Lancaster University en de Britse University of Reading vorig jaar tussen juli en september onderzoek gedaan naar hommels, vlinders en bloeiende planten in 15 zonneparken in Engeland. Ze onderzochten ook nabijgelegen landschappen om te bepalen hoe verbonden deze parken zijn met andere habitats die geschikt zijn voor bestuivers. Het team vond meer bijen en vlinders op zonneparken met meer soorten bloeiende planten. Ze ontdekten ook dat zonneparken die minder verbonden waren met andere stukken land met bloeiende planten een oase werden voor bestuivers die op zoek waren naar levensvatbare habitats.

De bevindingen bieden hoop voor bestuivers, wier populaties wereldwijd krimpen. “Bloeiende planten zijn van vitaal belang voor bijen en vlinders – ze dienen als bronnen van nectar en stuifmeel”, zegt Blaydes. “Het telen van wilde bloemenweiden helpt de achteruitgang van bestuivers aan te pakken en zonneparken om te vormen tot toevluchtsoorden voor bestuivers.” Dergelijke transformaties, voegt ze eraan toe, kunnen een zegen zijn voor boerderijen in de buurt van zonneparken die afhankelijk zijn van bestuivers zoals bijen en vlinders om hun gewassen te produceren. Dus een ding om te overwegen, zegt Blaydes, is het beheer van de parken – minder vaak of minder intensief maaien zal de vegetatie laten groeien en bloemen laten groeien, wat mogelijk meer bijen en vlinders aantrekt.

“Van veraf lijkt een zonnepark op een zee van levenloze industriële panelen die het landschap overspoelt.” zegt Blades. “Maar als je van dichtbij komt, kan het wemelen van het leven als het op de juiste manier wordt beheerd. We hebben ontdekt dat wanneer de vegetatie groeit en bloemen wortel schieten, bestuivers zoals hommels en vlinders zowel overvloedig als divers kunnen zijn.”