Waterstofgeneeskunde en Kanker

Het zelf-genezend of helend vermogen

  • Inleiding

‘De interne communicatie tussen cellen’

De moderne geneeskunde gaat er nog steeds uit van het denkbeeld dat je gezondheid nauwelijks te beïnvloeden is. De meeste artsen en biologen schrijven het lichamelijk functioneren en de gezondheid van een organisme toe aan het DNA. Het DNA wordt beschouwd als de architect, de bouwmeester én het centrale krachtstation van het lichaam, waarin de blauwdruk van de eiwitten en aminozuren van het lichaam zit. Maar uit de allernieuwste onderzoeken [Psycholoog Robert Ader en immunoloog Nicholas Cohen [1981]] blijkt dat al onze organen en orgaansystemen op biochemisch niveau met elkaar, onder invloed van hormonen en hormoonachtige stoffen (neurotransmitters, prostaglandinen en immuun-regulerende stoffen), communiceren. Dit betekent dat alle denkbare systemen voortdurend met elkaar in contact staan. Dat alle systemen – psyche, het neurovegetatieve-, het endocrinologisch en het immuunsysteem maar ook alle lichaamscellen – voortdurend met elkaar communiceren. Het directe en indirecte gevolg is, dat de chemische samenstelling van je lichaam permanent onderhevig is aan de ‘interne communicatie tussen cellen’.

‘Wat we denken en voelen zorgt voor genetische veranderingen’

Ons lichaam reageert dus met een complex arsenaal van veranderingen op alles wat we denken en voelen. Iedere gedachte en elk gevoel geeft de stoot tot genetische veranderingen in onze lichaamscellen. Alles wat je denkt, voelt en gelooft verandert van moment tot moment de chemische samenstelling van je lichaam en je genexpressie. Als jij nu beseft, dat jij bij iedere gedachte en elk gevoel op elk moment van de dag bezig bent met het epigenetisch manipuleren van je lichaamscellen, dan beschik je plotseling over een grote mate van controle op je gezondheid en geluk. Door zelf je overtuigingen, gevoelens en andere epigenetische invloeden die je gezondheid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele epigenetische gezondheidscyclus creëren. Via zo’ n gezondheidscyclus grijp je bewust in met positieve emoties, gedachten en meditaties.

2.0 Het zelf-genezend-menselijk-vermogen versus geneeskunde

 

‘Zienswijze geneeskunde’

 

Er bestaat verschil van zienswijze tussen de reguliere of beter gezegd de farmaceutische geneeskunde en de additieve geneeskunde hoe genezing in zijn werk gaat. In de natuurgeneeskunde, zoals bijvoorbeeld in de antroposofie, homeopathische, orthomoleculaire- en kruiden- en cellulaire geneeskunde, wordt er vooral een appèl gedaan op het zelf-genezend vermogen van het lichaam.

Het zelf-genezend vermogen wordt door de hersenen, via het centraal zenuwstelsel in werking gesteld en is de enige manier waarop het lichaam kan genezen en eventuele schade kan herstellen! De hersenen (de geest, niet de ziel) hebben de regiefunctie in het functioneren van het hele organisme. Alle informatie wordt vergeleken met de oorspronkelijke blauwdruk [DNA] en afwijkingen worden hersteld of tenminste gecompenseerd. Daarom is het noodzakelijk dat bij een herstel – een genezingsproces – elk onderscheidend onderdeel van het lichaam-omhulsel (= ziel, geest en lichaam) betrokken is!

3.0  Waterstofgeneeskunde

Waterstofgeneeskunde is een combinatie van zuivere zuurstof, zuiver waterstof en CO2

In de afgelopen 10 jaar zijn meer dan 1500 onderzoeken gedaan naar de werking van waterstofgas. Geen enkel ander ‘geneesmiddel’ of therapie is zo veelvuldig onderzocht in zo’n korte periode als waterstofgas. Uit deze onderzoeken is gebleken, dat het waterstofgas een helende werking heeft bij méér dan 170 verschillende ziektebeelden!

 

4.0 Hoe werkt waterstof

 

‘Waterstof of hydrogen H2 is één van de sterkste lichaamseigen antioxidanten’

 

De medicijnen van de reguliere (farmaceutische) geneeskunde werken meestal op één specifiek orgaan, met één specifiek doel en meestal met de nodige bijwerkingen. Waterstof werkt daarentegen op alle cellen, weefsels en de meeste organen, in alle lichaamsprocessen en zonder nadelige bijwerkingen. Doordat waterstofgas zo klein is, kan het snel door membranen (de celkern is door een membraan omsloten) heendringen. Ook zelfs door de bloed-hersenbarrière!
Als het waterstofgas de beschadigde cellen bereikt, fungeert het als een selectieve antioxidant. Hoewel waterstof zelf technisch gezien géén antioxidant is, ontdekten de onderzoekers dat het antioxidant activiteit teweegbrengt die zich specifiek op giftige vrije radicalen richt. De andere vrije radicalen die nuttige functies vervullen in het lichaam worden met rust gelaten!

 

‘Een neveneffect van het tegengaan van oxidatie is dat waterstofgas ook ontstekingsremmend werkt’.

Waterstof moleculen zijn dus antioxidanten die tot in de mitochondriën (de energiefabriekjes van een cel) en de kern van de cel – waarin het genetisch materiaal DNA is opgeslagen – kunnen doordringen en daar vrije radicalen afvangen zonder cellulaire processen te verstoren of de DNA-structuur te beschadigen. Dankzij de extreem lage dichtheid van waterstof kan het gemakkelijk door alle cellen worden opgenomen, waardoor ze een zeer grote invloed op het verminderen van oxidatieve stress in het lichaam.

 

5.0 Hoe consumeren we van nature waterstof?

‘Waterstof verhongering; gebrek aan waterstof’

Normale inademing trekt géén waterstof aan zoals zuurstof, omdat waterstof niet vrij in de natuur bestaat. Normaal gesproken halen we onze waterstof uit ons voedsel, waarvan de meeste koolwaterstoffen (een mengsel van waterstof en koolstof) bevatten.
Ons spijsverteringssysteem bereidt ons voedsel voor (zuren, enzymen, enz.) en vervolgens voltooien gespecialiseerde bacteriën in de dikke darm het proces van ‘vertering’ waarbij de waterstof vrijkomt, die vervolgens rechtstreeks in de bloedbaan gaat via de wanden van het colonmembraan.

‘Productie van inwendige waterstofgas in je darmen’

Afhankelijk van wat je eet en welke bacteriën er in je darmen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de Escherichia coli en vezels produceren ze dagelijks liters ‘inwendige’ waterstofgas. Althans zo behoort dit te zijn. Dit inwendige waterstofgas is in staat oxidatie en ontsteking (inflammatie) te bestrijden en ziekte te voorkomen. Deze waterstofgas-producerende bacteriën kunnen bijvoorbeeld leverontsteking onderdrukken. Maar wát als er (veel) te weinig ‘inwendige waterstofgassen’ in je darmstelsel wordt geproduceerd, doordat de darmen op een onnatuurlijke wijze zijn ‘bestraat’ met een dikke filmlaag; een koek-laag?

‘Alle ziekten ontstaan in de darmen’ [Socrates]

Door het gebruik van antibiotica, kunstmatige zoetstoffen en andere chemicaliën in ons voedsel, zijn onze waterstof-producerende bacteriën in de dikke darm gedecimeerd. Dit heeft ertoe geleid dat vrijwel iedereen in de samenleving waterstof verhongert en vroegtijdig veroudert. Deze waterstofgebrek in je darmen zorgt ervoor dat het lichaam externe systemen afsluit (niet direct levensbedreigend) om het leven te behouden, te beginnen met stamcellen en je regeneratiesysteem. Het volgende dat gaat, is je immuunsysteem. Door verdere ‘waterstofhonger’ worden kenmerken van het immuunsysteem aangetast, waardoor we ziek worden en auto-immuunziekte krijgen. Verdere ‘waterstof-hongersnood’ leidt uiteindelijk tot orgaan-falen en vervolgens sterven we.

‘Zelf-genezing’

Door het tekort aan waterstof aan te vullen met het zgn. Browns Gas of HydrOxy beginnen lichaamsorganen zichzelf te genezen en begint het regeneratiesysteem weer op gang te komen met de productie van stamcellen die weer ‘online’ komt.

6.0 Ontsteking veroorzaakt kanker

’15 tot 20 procent van alle kanker wordt veroorzaakt door infecties, maar het aantal kan groter zijn – misschien wel het dubbele‘. [Dr. Andrew J. Dannenberg, directeur van het kankercentrum van het New York-Prebuterian Hospital]

Diabetes, een hoge bloeddruk, hartziekten, reumatische artritis, zelfs kanker; ze hebben allemaal een ding gemeen namelijk een chronische ontsteking. Kankers veroorzaakt door infecties hebben volgens onderzoekers over het algemeen een hoger sterftecijfer dan andere kankers. Officieel wordt aangenomen dat één op de zes kankers wereldwijd wordt veroorzaakt door een infectie die te voorkomen of te behandelen is.
Infecties met bepaalde virussen, bacteriën en parasieten zijn wereldwijd één van de grootste en te voorkomen oorzaken van kanker’, zo vermelden de auteurs Catherine de Martel en Martyn Plummer van het International Agency for Research on Cancer (IARC), Frankrijk.

Otto Warburg: ‘Als onze interne omgeving is veranderd van een omgeving met zuurarm zuurstof naar een alkalische omgeving rijk aan zuivere zuurstof, kunnen virussen, bacteriën en schimmels niet leven.’

Bekend is dat chronische ontsteking (inflammatie) een veroorzakende factor kan zijn bij verschillende vormen van kanker. Over het algemeen geldt dat hoe langer de ontsteking aanhoudt, hoe groter het risico op kanker is!
In het dagelijks leven is ontsteking helaas onontkoombaar en onafscheidelijk van lagere pH, lagere zuurstof- en CO2-niveaus en lage celenergie. Met ontstekingen hebben we hordes virale, bacteriële en schimmel-’haaien’ klaar staan om in onze weefsels te bijten. We creëren zure omstandigheden die ontstaan ​​wanneer we zuurstofarm worden. Dus eigenlijk is de beste manier om het lichaam in een meer alkalische toestand te brengen, het gelijktijdig verhogen van zuurstof- en CO2-niveaus. En ja, hoe kunnen we dát bereiken?

7.0 De pH-geneeskunde

‘Een zuur milieu = zuurstoftekort’

De pH-waarde van onze interne vloeistoffen beïnvloedt elke cel in ons lichaam. Een chronisch te hoog zuurgehalte tast lichaamsweefsel aan, en als er niets aan gedaan wordt zal het alle cellulaire activiteiten en functies hinderen.

Met andere woorden: een te hoge zuurgraad verstoort het leven. Het ligt aan de basis van kanker. De pH-waarde van onze weefsels en lichaamsvloeistoffen is cruciaal en centraal, omdat het van invloed is op de staat van onze gezondheid of onze innerlijke reinheid, en deze ook weerspiegelt. Hoe dichter de pH bij de 7,35 tot 7,45 ligt, hoe hoger ons niveau van gezondheid en welzijn. Als men binnen dit gebied blijft, vergroot dit aanzienlijk ons vermogen om acute ziekten zoals verkoudheid en griep te weerstaan, maar ook het ontstaan van kanker en andere ziekten.

 

8.0 Waterstof is een serieus medicijn tegen kanker

‘Waterstofinhalatie’

 

Het toedienen van waterstofgas (H2) in combinatie met zuurstof leverde een tot nu toe onbekende genezende kracht op. Er wordt steeds meer bewijs gevonden waaruit blijkt dat waterstofgas ofwel de bijwerkingen van cytostatica kan verlichten, of de groei van kankercellen remt. Een Chinees onderzoek uit 2019 keek naar de voortgang van 82 patiënten met gevorderde kanker (stadia III en IV). Een aantal patiënten meldde na vier weken waterstofinhalatie [Hfdst. 9.0] significante verbeteringen in vermoeidheid, slapeloosheid, gebrek aan eetlust en pijn. Meer dan 40 procent had een betere lichamelijke toestand en 75 procent van de longkankerpatiënten had betere bloeduitslagen.

Het is aangetoond dat waterstofgas invloed heeft op 31 verschillende soorten aandoeningen, die kunnen worden onderverdeeld in 166 ziektemodellen ……[..]’. aldus Tyler le Baron, oprichter van het Molecular Hydrogen Institute.

 

9.0 Waterstofgas-inhalator

 

‘Het helend effect van waterstof-geneeskunde’

 

Waterstof-‘geneesmiddelen’ kunnen, zo blijkt uit de vele onderzoeken, het best worden toegediend met een waterstofinhalator en/ of het drinken van zuiver drinkwater verrijkt met waterstofgas. Opmerkelijk is, dat de concentratie H2 in het bloed toeneemt na drie minuten ná het drinken van H2-verrijkt-water. Op een lege maag is er een verhoging van 760% in de bloedbaan te constateren en op een volle maag bedraagt dit 360%.

 

‘Een snelle en effectieve manier om je cellen van voldoende zuurstof te voorzien, is het drinken – op therapeutische basis – zuiver drinkwater verrijkt met waterstofgas!’

Het is onmogelijk om alle effecten van waterstofgas (H2) te beschrijven (een overzicht van alle helende effecten van waterstof-geneeskunde zijn te lezen en te vinden via de link ………. ). De reden is dat het mechanisme waarom H2 zoveel voordelen heeft voor het lichaam nog niet helemaal in kaart is gebracht. Wel kan vastgesteld worden dat waterstofgas (H2) de meest efficiënte molecule is in het intelligent resetten van de genexpressie. H2 verhoogt namelijk de genexpressie. Onder meer genen die te maken hebben met het aanmaken van antioxidanten, cel-herstel, aanmaak van receptoren van neurotransmitters en hormonen, ATP, DAN-herstel antikanker-genen, metabolische genen, anti-inflammator, anti-celdood, anti-type-1-allergie, energiemetabolisme, etc. etc.

 

Waterstofinhalator, AquaCure AC50 van George Wiseman. De AquaCure werkt door water te scheiden door middel van elektrolyse, met behulp van een elektrische stroom en een polymeermembraan in de volgende componenten ;

  • Moleculaire waterstof (H2)
  • Atoom Waterstof (H)
  • Moleculaire zuurstof (O2)
  • Atoomzuurstof (O)
  • Waterdamp (stoom)
  • Elektrisch geëxpandeerd water (ExW)

Elektrisch geëxpandeerd water (ExW)is een plasmavorm van water dat negatief geladen is, bestaande uit waardevolle biologisch beschikbare elektronen en energie. ExW heeft interessante eigenschappen, t.w. het condenseert niet zoals normale waterdamp maar blijft in een gasvormige toestand. Een andere eigenschap is dat wanneer ‘bruingas’ door water wordt geborreld, de ORP (Oxygen Redcution Potential) veel lager daalt dan wanneer er gewoon normale waterstof doorheen wordt geborreld. Vanuit gezondheidsoogpunt, hoe lager de ORP, hoe beter. Omdat het water effectief een krachtige antioxidant wordt.

10.0 Het bewustzijn-ontwikkelingsproces van de mensheid

Therapie-vrijheid: Water verrijkt met waterstofgas te drinken en waterstofgas in combinatie met zuivere zuurstof te inhaleren?

 

Wat optimale gezondheid is, verschilt natuurlijk van mens tot mens. Het heeft daarom weinig zin om je eigen gezondheidspiek te vergelijken met die van iemand anders! Echter, hoe gezond of ziek we op dit moment ook mogen zijn, altijd hebben we het vermogen zelf de aard van onze gedachten en gevoelens te bepalen en te kiezen voor die (genees)wijze welke ons kan helpen onze gezondheidspiek te bereiken. Echter één ding staat als een paal boven water: hoe wij met z’n allen nijver bezig zijn de apocalyptische medische plagen op te roepen, want die komen niet zo maar, we maken ze zelf door te accepteren wat zij denken dat juist is! Maar er zijn gelukkig tekenen, dat het hoger of innerlijk bewustzijn bij vele mensen begint door te dringen; dat de medisch wetenschap niet (tot vaak niet) de juiste gezondheidsoplossing kan bieden. Het zijn vaak kleine groepen ‘idealistische mensen’ die serieus trachten er (nog) iets aan te doen. Zij kiezen voor vrijheid; keuzevrijheid om te bepalen wat zij wel of niet met hun lichaam willen doen!

‘Ieder mens heeft de natuur van een boeddha in zich’

Zelf ben ik ervan overtuigd, dat waterstof-therapie of -geneeskunde de toekomst heeft om ontelbare onverklaarbare ziekten te kunnen genezen of op z’n minst bij te staan in het kanker-behandelingsproces! Ik raad daarom iedereen aan om zich eens serieus te verdiepen in deze nieuwe materie; deze nieuwe alternatieve, niet-chemische geneeskunde!

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/349-wat5erstof-en-kanker