Verhoogt een leven lang intensief sporten het risico op ALS?

Er is discussie over de vraag of zware lichamelijke activiteit een risicofactor is voor amyotrofische laterale sclerose (ALS). Een nieuwe studie suggereert dat het afhangt van of die krachtige activiteit die je tijdens je leven krijgt, op het werk of in de vrije tijd gebeurt. Het onderzoek is gepubliceerd in het online nummer van Neurology® van 20 oktober 2021, het medische tijdschrift van de American Academy of Neurology.

ALS is een zeldzame, progressieve neurodegeneratieve ziekte die zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg aantast. Mensen met ALS verliezen het vermogen om spierbewegingen te initiëren en te controleren, wat vaak leidt tot totale verlamming en de dood. De gemiddelde levensduur na diagnose is twee tot vijf jaar.

“Het goede nieuws is dat onze resultaten verder bewijs leveren dat fysieke activiteit die je buiten de klok doet, zoals wandelen en fietsen, geen risicofactor lijkt te zijn voor ALS,” zei studie auteur Angela Rosenbohm, MD, van de Universiteit van Ulm in Duitsland . “We vonden echter wel een verhoogd risico als we keken naar intense fysieke activiteit tijdens werkuren, bijvoorbeeld in beroepen als landbouwer, staalarbeider of metselaar. Hoewel we niet hebben bewezen dat dit soort fysieke activiteit een oorzaak is van ALS, kan de associatie het gevolg zijn van repetitieve bewegingen op het werk, of het kan te wijten zijn aan andere factoren zoals blootstelling aan chemicaliën of vervuiling.”

De studie omvatte 393 mensen bij wie onlangs de diagnose ALS was gesteld, en 791 mensen die qua leeftijd en geslacht geen ALS hadden.

Deelnemers vulden een vragenlijst in over het soort en de hoeveelheid werk en vrije tijd die ze kregen op 20, 30, 40, 50 en 60 jaar. De scores op de vragenlijst werden uitgedrukt als metabole equivalenten (MET’s), die een manier zijn om het energieverbruik te kwantificeren. Deelnemers schatten de hoeveelheid en intensiteit van fysieke activiteit op zowel werk als vrije tijd in twee categorieën. De eerste, zweterige activiteit, omvatte sporten of zwaar lichamelijk werk. Voor elk uur van deze intense activiteit hebben onderzoekers acht MET’s toegewezen. De tweede categorie, lichte activiteit, omvatte wandelen, fietsen en lichte fysieke activiteit, waaraan drie MET’s werden toegewezen. Onderzoekers berekenden MET-uren per week aan fysieke activiteit voor alle deelnemers, zowel op het werk als in de vrije tijd.

Onderzoekers ontdekten dat bij alle deelnemers aan de studie de totale fysieke activiteit niet geassocieerd was met het ALS-risico wanneer we kijken naar de activiteitsniveaus tot vijf jaar voor de start van de studie. Zowel mensen met als zonder ALS hadden een gemiddeld totaal fysiek activiteitsniveau van 17 tot 18 MET-uren per week.

Onderzoekers ontdekten dat mensen met ALS een scherpe afname in fysieke activiteit vertoonden in de vijf jaar voorafgaand aan de diagnose. Rosenbohm zei dat dit resultaat suggereert dat ALS jaren kan beginnen voordat de symptomen voor het eerst verschijnen.

Onderzoekers ontdekten dat zware fysieke activiteit op het werk werd geassocieerd met bijna twee keer het risico op het ontwikkelen van ALS. Er was geen verhoogd risico voor mensen met lichte fysieke activiteit op het werk. In totaal had 22% van de mensen met ALS banen met zware lichamelijke activiteit, vergeleken met 13% van degenen zonder ALS. De resultaten waren hetzelfde toen onderzoekers zich aanpasten voor andere factoren die het risico kunnen beïnvloeden, zoals leeftijd, geslacht en roken. Rosenbohm merkt op dat ALS uiterst zeldzaam is, dus mensen met banen met zware fysieke activiteit hebben nog steeds een laag risico om de ziekte te ontwikkelen.

Bij het kijken naar overleving bij mensen met ALS, ontdekten onderzoekers dat degenen die aan het begin van het onderzoek volledig inactief waren, en degenen met de hoogste activiteitsniveaus, ongeveer 25 MET-uren per week, of het equivalent van fietsen of wandelen ongeveer vijf uur per week. week, had de laagste overlevingstijden na ALS-diagnose. De gemiddelde overlevingstijd na diagnose was voor de inactieve groep 15,4 maanden en 19,3 maanden voor de groep met de hoogste activiteitsniveaus.

Onderzoekers ontdekten dat het hoogste gemiddelde overlevingspercentage werd geassocieerd met 11 MET-uren per week, wat overeenkomt met twee uur fietsen of wandelen per week. Mensen met ALS die aan het begin van het onderzoek gemiddeld zo’n fysieke activiteit hadden, leefden gemiddeld 29,8 maanden na de diagnose.

“Terwijl we ontdekten dat hogere activiteitsniveaus een negatief effect kunnen hebben op de overlevingskansen bij mensen die pas de diagnose ALS hebben gekregen, waardoor ze mogelijk helemaal geen activiteit krijgen”, zei Rosenbohm. “De boodschap hier is dat matige lichaamsbeweging nog steeds het beste is, zelfs nadat de symptomen van de ziekte zijn begonnen.”

Een beperking van het onderzoek is dat mensen zich tijdens hun leven mogelijk onnauwkeurig het type en de intensiteit van hun fysieke activiteit hebben herinnerd.