Sterke stijging van hartstilstanden door opioïdengebruik

Een landelijk onderzoek in de VS heeft aangetoond dat het aantal opioïden gerelateerde hartstilstanden sterk is gestegen en nu vergelijkbaar is met het aantal hartstilstanden door andere oorzaken. Het onderzoek wordt gepresenteerd op ESC Congress 2021. (1)

Misbruik van opioïden, waaronder afhankelijkheid en verslaving, treft meer dan twee miljoen mensen in de VS, terwijl een overdosis opioïden de belangrijkste doodsoorzaak is voor mensen van 25 tot 64 jaar. (2)

Deze studie onderzocht de trends en uitkomsten van opioïdengerelateerde hartstilstand in 2012 tot 2018. De Amerikaanse Nationwide Readmissions Database (NRD) werd gebruikt om alle ziekenhuisopnames voor hartstilstand bij actieve of chronische opioïdengebruikers te bestuderen in vergelijking met hartstilstand bij patiënten die geen opioïden gebruiken. .

Van de 1.410.475 ziekenhuisopnames met hartstilstand kwamen 43.090 (3,1%) voor bij opioïdengebruikers. De mortaliteit in het ziekenhuis bij patiënten met een hartstilstand met en zonder gebruik van opioïden was respectievelijk 56,7% versus 61,2%. In een analyse die was gecorrigeerd voor verschillende factoren, waaronder leverziekte, atriumfibrilleren en nierfalen, was er echter geen verschil in het sterfterisico tussen patiënten met een hartstilstand met of zonder misbruik van opioïden (odds ratio 0,96; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,92-1,01; p=0,15). Opioïdengebruikers hadden vaker alcoholmisbruik (16,9% vs. 7,1%; p<0,05), depressie (18,8% vs. 9%; p<0,05) en roken (37,0% vs. 21,8%; p<0,05) vergeleken met degenen die geen opioïden gebruiken.

De studie vond een significant stijgende trend in opioïd-geassocieerde hartstilstand gedurende de periode van zeven jaar (p voor trend <0,05).

Studie auteur Mevr. Senada S. Malik, een medisch onderzoeker aan de Universiteit van New England, Biddeford, VS zei: “De stijging van opioïde-gerelateerde hartstilstanden tijdens de onderzoeksperiode was significant. In 2018 waren opioïden gerelateerd aan een vergelijkbaar aantal hartstilstanden als alle andere redenen bij elkaar.

Ze vervolgde: “Dit was een observationele studie, dus we kunnen geen causaliteit concluderen, maar de bevindingen suggereren dat de opioïde-epidemie in de VS mogelijk heeft bijgedragen aan een toenemend aantal hartstilstanden.”

Mevrouw Malik concludeerde: “Het toenemende gebruik van opioïden heeft een verwoestende impact op het leven van veel Amerikanen. Misbruik van deze medicijnen is in verband gebracht met slechte levensstijlkeuzes, waaronder overmatig alcoholgebruik, gebrek aan lichaamsbeweging, onvoldoende slaap en roken – wat kan leiden tot een neerwaartse spiraal van slechte besluitvorming. Een constante behoefte aan opioïden draagt ​​bij aan verslaving, depressie, armoede, werkloosheid en criminele/juridische problemen. Strategieën voor de volksgezondheid, waaronder meer toezicht, onderzoek en het volgen van gevallen van opioïden, zijn hard nodig om deze epidemie in te dammen.”

1Abstract title: Trends and outcomes in opioid related cardiac arrest in a contemporary US population from 2012-18.

2Dezfulian C, Orkin AM, Maron BA, et al. Opioid-associated out-of-hospital cardiac arrest: Distinctive clinical features and implications for health care and public responses. Circulation. 2021;143:e836–e870.