Hoe groot zijn de nadelige gezondheidseffecten van bosbranden?

Volgens een onderzoek onder meer dan 1.000 mensen, uitgevoerd door onderzoekers van UNSW Sydney’s Kirby Institute en het Woolcock Institute of Medical Research. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Het bosbrandseizoen 2019-2020 was ongekend, met meer dan 400 extra sterfgevallen en meer dan 3.000 extra ziekenhuisopnames als gevolg van het ernstige brandseizoen. Meer dan 70% van de ondervraagden meldde in de zomer van 2019/2020 blootstelling aan bosbrandrook.

Door de gevolgen van klimaatverandering worden in de toekomst langere en hetere zomers voorspeld en zullen de gezondheidsrisico’s van ernstige bosbranden groter worden. Het onderzoeksteam wilde de gezondheidseffecten begrijpen die samenhangen met bosbrandrook voor mensen met en zonder bestaande longziekten.

Uit de studie bleek dat blootstelling aan rook significant verband hield met nadelige gezondheidseffecten bij mensen met reeds bestaande luchtwegaandoeningen, zoals astma en chronische obstructieve longziekte (COPD), maar ook bij voorheen gezonde mensen. “We ontdekten dat 15% van de voorheen gezonde mensen aangaf nadelige gezondheidseffecten te ervaren tijdens de branden, maar bij mensen met een chronische longziekte steeg dit tot 60%.” zegt professor Raina MacIyntre, die het onderzoek leidt aan het Kirby Institute.

“Bijwerkingen voor de gezondheid werden gedefinieerd als het nemen van medicijnen om de symptomen te verlichten, het bezoeken van een gezondheidsdienst vanwege symptomen of het ontwikkelen van een borstinfectie binnen een week na blootstelling aan bosbrandrook. We vroegen mensen ook naar andere bijwerkingen, zoals ademhalingsproblemen, die door 22% van de respondenten werd ervaren.

“Verontrustend is dat 2% van de mensen met luchtwegaandoeningen in deze periode in het ziekenhuis werd opgenomen als gevolg van nadelige gevolgen voor de gezondheid”, vervolgt prof. MacIntyre. “Onder mensen met chronische longziekte meldde meer dan 40% het gebruik van extra inhalatoren voor astma. Mensen meldde ook een verhoogd gebruik van orale medicatie, waaronder corticosteroïden en antibiotica.”

Uit de studie bleek dat jongere mensen bijna drie keer meer kans hadden om een ​​slechte gezondheid te melden die verband houdt met bosbrandrook in vergelijking met mensen ouder dan 65 jaar. “Dit kan een weerspiegeling zijn van het feit dat jongere volwassenen eerder naar buiten gaan tijdens rokerige omstandigheden. Het impliceert dat er berichten nodig zijn die gericht zijn op deze leeftijdsgroep om hen bewust te maken van de mogelijke risico’s’, zegt professor Guy Marks van UNSW Sydney en het Woolcock Institute.

De bosbranden van 2019-2020 troffen Australië vóór de COVID-19-pandemie. Het gebruik van maskers om de gevolgen van bosbrandrook te minimaliseren was echter gebruikelijk in deze periode, waarbij 10-20% van de respondenten van de enquête melding maakte van maskergebruik tijdens het bosbrandseizoen.

“Een beperking van deze studie was dat het een momentopname was op basis van zelfrapportage, dus er is meer onderzoek nodig. We voeren momenteel een klinische proef uit met het gebruik van ademhalingsapparatuur en maskers tijdens blootstelling aan rook van bosbranden, wat toekomstige reacties van de volksgezondheid op bosbranden verder kan informeren, “zegt prof. MacIntyre.