Zilverfolie kan het risico op infectie in ziekenhuizen verminderen

Nieuw onderzoek gepresenteerd op het Europese congres voor klinische microbiologie en infectieziekten (ECCMID) dat dit jaar online plaatsvindt (9-12 juli) toont aan dat het bedekken van (de meest regelmatig aangeraakte) oppervlakken in ziekenhuizen met met zilver geïmpregneerde folie de niveaus aanzienlijk kan verlagen van besmetting door klinisch belangrijke bacteriële pathogenen.

De studie door professor Andreas Widmer en collega’s van het Universitair Ziekenhuis Basel, Basel, Zwitserland, evalueerde de antimicrobiële effectiviteit van een polyvinylchloride (PVC) folie met een geïntegreerd middel op zilverbasis dat 2% zilverionen bevat.

Er wordt steeds meer erkend dat de ziekenhuisomgeving van cruciaal belang is bij het formuleren van maatregelen voor infectiebeheersing, aangezien het bewijs is toegenomen van de rol die het speelt als bron van bacteriële overdracht en daaropvolgende ziekenhuisinfecties. Regelmatige reiniging en desinfectie zijn voorgesteld als een optie om het infectierisico te verlagen, maar het uitvoeren hiervan volgens de vereiste standaard is een tijdrovend en arbeidsintensief proces.

Een alternatieve benadering is het gebruik van zelfdesinfecterende oppervlakken die het voor ziekteverwekkers moeilijk zouden maken om te overleven en waarvoor minder grondige reiniging nodig is om een ​​veilige omgeving in patiëntenkamers te bereiken. In deze studie werd een met zilver geïmpregneerde PVC-folie aangebracht op high-touch oppervlakken in patiëntenkamers waar de besmettingsniveaus van bacteriële pathogenen naar verwachting hoog zouden zijn.

De onderzoekers ontdekten dat de besmettingsniveaus op met folie bedekte oppervlakken aanzienlijk lager waren dan op oppervlakken zonder de bekleding. Over het algemeen waren de gemiddelde kiemgetallen met meer dan 60 keer verminderd, terwijl de mediane biologische belasting op onbehandelde controleoppervlakken meer dan 3 keer hoger was dan op de antimicrobiële folie. Het grote verschil tussen gemiddelde en mediaan houdt verband met de grote biologische variabiliteit van kiemdichtheid op de verschillende soorten oppervlakken.

Het team ontdekte ook dat klinisch belangrijke bacteriën – in het bijzonder Enterokokken – significant minder snel aanwezig waren op met folie bedekte oppervlakken, en de antimicrobiële effecten waren 6 maanden later nog steeds aanwezig.

De auteurs concluderen: “Een folie die een geïntegreerd middel op zilverbasis bevat, vermindert effectief de belasting van klinisch belangrijke ziekteverwekkende bacteriën gedurende een onderzoeksperiode van 6 maanden.”

Ze voegen eraan toe: “Zelfdesinfecterende folies of vergelijkbare antimicrobieel uitgeruste oppervlakken kunnen overdracht helpen voorkomen, met name van Gram-positieve pathogenen uit de omgeving. Veel onderzoeken bevestigen een snelle herkolonisatie (herinfectie) van ziekenhuisoppervlakken, zelfs na krachtige desinfectie. desinfecterende folies kunnen wenselijk zijn in bepaalde zorggebieden, zoals transplantatieafdelingen of ook tijdens uitbraken zoals de SARS-CoV-2-pandemie die we momenteel ervaren.Verder onderzoek moet worden uitgebreid naar de antivirale activiteit van dergelijke oppervlakken, zoals dit met zilver geïmpregneerde PVC folie blijkt te werken in experimenten tegen een ander type coronavirus: humaan coronavirus HCov-229E.”

Persbericht European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID)
http://www.escmid.org/