Verband tussen geboortegewicht en risico op osteoporose op latere leeftijd

Nieuw onderzoek gepubliceerd in de Journal of Bone and Mineral Research heeft een hoger geboortegewicht gekoppeld aan een lagere botmineraaldichtheid en een hoger risico op botbreuken later in het leven.

Het onderzoek, dat gebaseerd was op gegevens van de UK Biobank, het Early Growth Genetics-consortium en het Genetic Factors for Osteoporose-consortium, vond ook bewijs dat verschillen in genen die het geboortegewicht beïnvloeden, het risico op osteoporose van een persoon kunnen beïnvloeden.

De bevindingen kunnen nuttig zijn voor het bepalen van de risico’s van individuen om osteoporose te ontwikkelen naarmate ze ouder worden.

“Deze meerfasenstudie vond consistente causale verbanden tussen geboortegewicht en het risico op osteoporose”, zegt senior auteur Shu-Feng Lei, PhD, van het Medical College of Soochow University, in China. “Onze resultaten kunnen ons begrip van de effecten van foetale kenmerken op de uitkomsten in de late volwassenheid vergroten en kunnen aanwijzingen geven met betrekking tot vroege preventie van osteoporose.”