Hebben bacteriën in de mond invloed op de ontwikkeling van reumatoïde artritis?

Onderzoekers vonden overeenkomsten in de bacteriologische samenstelling in de mond van patiënten met vroege reumatoïde artritis en degenen die risico lopen op ontwikkeling van deze ziekte, vergeleken met gezonde individuen zonder risico. De uitkomsten komen uit een onderzoek dat gepubliceerd is in Arthritis & Rheumatology.

Patiënten en mensen die risico lopen hadden een verhoogde relatieve overvloed aan potentiële pro-inflammatoire bacteriën in de mond, wat een mogelijke link kan zijn tussen orale microben en reumatoïde artritis.

“Prevotella en Veillonella – beiden gram-negatieve anaëroben – waren meer relatief overvloedig aanwezig in het speeksel, en Veillonella was ook overvloediger aanwezig in het tongbeslag, van zowel vroege reumatoïde artritis patienten als hoog-risico individuen vergeleken met de gezonde controlepersonen,” schreven de auteurs.

Vertaling persbericht Wiley : Ellen Lam