Soldaten blootgesteld aan ontploffingen hebben meer kans op Alzheimer

Onderzoek toont aan dat soldaten die zijn blootgesteld aan schokgolven van militaire explosieven een hoger risico lopen om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen – zelfs degenen die geen traumatisch hersenletsel hebben opgelopen. Een nieuwe door het leger gefinancierde studie identificeert hoe die explosies de hersenen beïnvloeden.

Onderzoekers aan de University of North Carolina in Pembroke in samenwerking met het US Army Combat Capabilities Development Command, nu bekend als DEVCOM, het Army Research Laboratory en de National Institutes of Health, ontdekten dat het mysterie achter de door explosies veroorzaakte neurologische complicaties bij traumatische schade onopgemerkt kan zitten in duidelijke veranderingen in de kleine verbindingen tussen neuronen in de hippocampus, het deel van de hersenen dat vooral betrokken is bij geheugencodering en sociaal gedrag.

Het onderzoek dat is gepubliceerd in Brain Pathology, het medisch tijdschrift van de International Society of Neuropathology en werd gefinancierd door het Army Research Office.

“Ontploffingen kunnen leiden tot slopende neurologische en psychologische schade, maar de onderliggende mechanismen zijn niet duidelijk”, zegt Dr. Frederick Gregory, programmamanager, ARO. “Het begrijpen van de moleculaire pathofysiologie van door explosies geïnduceerd hersenletsel en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de hersenen op de lange termijn is buitengewoon belangrijk om de levenslange gezondheid en het welzijn van onze medewerkers te beschermen.”

Het onderzoeksteam testte plakjes hippocampus van ratten door gezond weefsel bloot te stellen aan gecontroleerde militaire explosiegolven. In de experimentele hersenexplantaten (weefselplakjes die levend werden gehouden in kweekschalen), leidden de snelle explosiegolven geproduceerd door de tot ontploffing gebrachte militaire explosieven tot selectieve reducties in componenten van hersenverbindingen die nodig zijn voor het geheugen en de elektrische activiteit van die neuronale verbindingen was sterk verminderd.

Het onderzoek toonde aan dat de door blast veroorzaakte effecten duidelijk waren bij gezonde neuronen met subtiele synaptische pathologie, wat een vroege indicator kan zijn van de pathogenese van het Alzheimer-type, onafhankelijk van openlijke hersenbeschadiging.

“Deze bevinding kan de verklaring zijn voor de veel aan explosies blootgestelde individuen die terugkeren uit oorlogsgebieden zonder waarneembaar hersenletsel, maar die nog steeds lijden aan aanhoudende neurologische symptomen, waaronder depressie, hoofdpijn, prikkelbaarheid en geheugenproblemen”, zei Dr. Ben Bahr, de William C Vrijdag onderscheiden hoogleraar Moleculaire Biologie en Biochemie bij UNC-Pembroke.

De onderzoekers zijn van mening dat het verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer waarschijnlijk zit geworteld in de verstoring van neuronale communicatie veroorzaakt door blootstelling aan explosies.

“Vroegtijdige opsporing van deze meetbare verslechtering zou de diagnose en behandeling van terugkerende neuropsychiatrische belemmeringen kunnen verbeteren, en het risico op het ontwikkelen van dementie en de ziekte van Alzheimer op latere leeftijd kunnen verminderen”, aldus Bahr.

Vertaling persbericht: Andre Teirlinck