Door luchtverontreiniging lopen kinderen hoger risico op ziekte op latere leeftijd

Volgens een nieuwe door Stanford geleide studie kunnen kinderen die al op een dag worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, zoals rook van bosbranden en uitlaatgassen van auto’s, gedoemd zijn tot hogere percentages hartaandoeningen en andere kwalen op volwassen leeftijd. De analyse, gepubliceerd in Nature Scientific Reports, is de eerste in zijn soort die de effecten van luchtverontreiniging op eencellig niveau onderzoekt en tegelijkertijd focust op zowel het cardiovasculaire systeem als het immuunsysteem bij kinderen. Het bevestigt eerder onderzoek dat slechte lucht genregulatie kan veranderen op een manier die de gezondheid op de lange termijn kan beïnvloeden – een bevinding die de manier waarop medische experts en ouders denken over de lucht die kinderen inademen zou kunnen veranderen, en die klinische interventies kan informeren voor degenen die zijn blootgesteld aan chronische verhoogde luchtvervuiling.

“Ik denk dat dit overtuigend genoeg is voor een kinderarts om te zeggen dat we bewijs hebben dat luchtverontreiniging veranderingen in het immuunsysteem en cardiovasculaire systeem veroorzaakt, niet alleen geassocieerd met astma en luchtwegaandoeningen, zoals eerder is aangetoond”, aldus hoofdauteur Mary Prunicki, directeur. van luchtvervuiling en gezondheidsonderzoek bij Stanford’s Sean N. Parker Center for Allergy & Asthma Research. “Het lijkt erop dat zelfs een korte blootstelling aan luchtverontreiniging de regulatie en expressie van de genen van kinderen kan veranderen en misschien de bloeddruk kan veranderen, waardoor de basis kan worden gelegd voor een verhoogd risico op ziekte later in het leven.”

De onderzoekers bestudeerden een overwegend Spaanse groep kinderen van 6-8 jaar in Fresno, Californië, een stad die wordt geteisterd door enkele van de hoogste luchtverontreinigingsniveaus van het land als gevolg van onder meer industriële landbouw en bosbranden. Met behulp van een combinatie van continue dagelijkse concentraties van verontreinigende stoffen gemeten in centrale luchtmeetstations in Fresno, dagelijkse concentraties van periodieke ruimtelijke bemonstering en meteorologische en geofysische gegevens, schatte het onderzoeksteam de gemiddelde blootstelling aan luchtverontreiniging voor 1 dag, 1 week en 1, 3, 6 en 12 maanden voorafgaand aan elk deelnemersbezoek. In combinatie met vragenlijsten over gezondheid en demografische gegevens, bloeddrukmetingen en bloedmonsters begonnen de gegevens een verontrustend beeld te schetsen.

De onderzoekers gebruikten een vorm van massaspectrometrie om immuunsysteemcellen voor het eerst in een vervuilingsonderzoek te analyseren. De aanpak maakte meer gevoelige metingen mogelijk van maximaal 40 celmarkeringen tegelijk, waardoor een meer diepgaande analyse van de gevolgen van blootstelling aan vervuiling mogelijk was dan voorheen mogelijk was.

Onder hun bevindingen: Blootstelling aan fijn stof bekend als PM2.5, koolmonoxide en ozon in de loop van de tijd is gekoppeld aan verhoogde methylering, een verandering van DNA-moleculen die hun activiteit kunnen veranderen zonder hun volgorde te veranderen. Deze verandering in genexpressie kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties. De onderzoekers ontdekten ook dat blootstelling aan luchtverontreiniging correleert met een toename van monocyten, witte bloedcellen die een sleutelrol spelen bij de opbouw van plaques in slagaders, en mogelijk kinderen vatbaar maken voor hartaandoeningen op volwassen leeftijd. Toekomstige studies zijn nodig om de implicaties op lange termijn te verifiëren.

Spaanse kinderen dragen een ongelijke last van gezondheidsproblemen, vooral in Californië, waar ze worden blootgesteld aan hogere verkeersgerelateerde vervuilingsniveaus dan niet-Spaanse kinderen. Bij Latijns-Amerikaanse volwassenen is de prevalentie van ongecontroleerde hypertensie groter in vergelijking met andere rassen en etniciteiten in de VS, waardoor het des te belangrijker is om te bepalen hoe luchtvervuiling de gezondheidsrisico’s op de lange termijn voor Spaanse kinderen zal beïnvloeden.

Over het algemeen doden luchtwegaandoeningen elk jaar meer Amerikanen en staan ​​ze wereldwijd op de tweede plaats van meest voorkomende doodsoorzaak.

“Dit is ieders probleem”, zei senior auteur Kari Nadeau, directeur van het Parker Center. “Bijna de helft van de Amerikanen en de overgrote meerderheid van de mensen over de hele wereld woont op plaatsen met ongezonde lucht. Het begrijpen en verzachten van de gevolgen kan veel levens redden.”

Links

http://news.stanford.edu

http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-83577-3