Is de menopauze verantwoordelijk voor dalende cognitie?

Als je een beetje vergeetachtiger bent of meer moeite hebt met verwerken van complexe concepten dan in het verleden, kan het probleem de menopauze zijn. Een nieuwe studie besluit dat de menopauze een belangrijke bepalende factor is voor onze cognitie en en toont in tegenstelling tot eerdere studies aan dat een cognitieve achteruitgang kan doorgaan tot in de postmenopauze.  De resultaten werden online gepubliceerd in Menopause, het tijdschrift van The North American Menopause Society (NAMS).

Er wordt algemeen aangenomen dat de herinneringen van mensen hun vermogen om nieuwe dingen te leren en uitdagende concepten te begrijpen afneemt naarmate ze ouder worden. Maar meerdere grootschalige onderzoeken hebben gesuggereerd dat de menopauze een sekse gebonden risicofactor is voor cognitieve disfunctie onafhankelijk van veroudering en menopauze symptomen zoals depressie, angst en opvliegers.

Veel van deze eerdere onderzoeken waren echter niet kenmerkend voor de duur van cognitieve veranderingen die plaatsvinden tussen de premenopauze en perimenopauze maar suggereerde dat problemen in geheugen en verwerking kan verdwijnen in de postmenopauze. Een nieuwe studie met meer dan 440, voornamelijk gekleurde vrouwen, met een laag inkomen inclusief vrouwen met hiv, concludeerde dat de menopauze een belangrijke determinant van cognitie is, maar die klinisch significante cognitieve achteruitgang / cognitieve stoornis blijven bestaan in de postmenopauze, wat voornamelijk het leervermogen en het geheugen beïnvloedt.  Subtielere afnames in aandacht bleken bovendien door te gaan in de periode na de menopauze.

Onderzoekers theoretiseerden dat het verschil in resultaten ten opzichte van de duur van cognitieve achteruitgang kan worden verklaard door het feit dat deze nieuwere studie meer vrouwen omvatte met een laag inkomen en met meerdere risicofactoren voor cognitieve disfunctie, inclusief de aanwezigheid van HIV. Vorige studies hebben bevestigd dat de cognitieve functie wordt aangetast door een reeks risicofactoren, waaronder hiv, armoede, laag onderwijs, middelen misbruik, veel stress, beperkte toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, geestelijke gezondheidsproblemen en medische comorbiditeit.

De nieuwe studie is de eerste bekende studie om veranderingen in cognitie tijdens de menopauze te beoordelen. Ze toonde specifiek aan dat de cognitie afneemt na verloop van tijd vnl. in leren, geheugen en aandacht tijdens de premenopauze tot de vroege perimenopauze en van premenopauze tot postmenopauze. Veel van deze veranderingen werden gedocumenteerd om een klinisch significant niveau van te bereiken cognitieve beperking.

De resultaten worden gepubliceerd in het artikel “Cognitive changes during the menopausal transition: a longitudinal study in women with and without HIV.”

“Deze studie, die een raciaal diverse steekproef van lage inkomens omvatte van vrouwen zonder en met hiv, vormt een aanvulling op de bestaande literatuur over cognitieve veranderingen tijdens de overgang van de menopauze en ontdekte een significante cognitieve achteruitgang in leren en geheugen die aanhield tijdens de postmenopauze. Er is aanvullend onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen en om de factoren te identificeren die verantwoordelijk zijn voor individuele verschillen in cognitieve veranderingen ”, zegt dr. Stephanie Faubion, medisch directeur van het NAMS.

Vertaling: Andre Teirlinck