Boommensen – Jozef Keulartz

Over nut en nadeel van de humanisering van de natuur

De laatste decennia is de muur die de mens tussen zichzelf en alle andere levende wezens op aarde heeft opgetrokken aan het verbrokkelen. De eerste opening in deze muur betreft de dieren. Alle vermogens en verworvenheden die voorheen uitsluitend aan de mens voorbehouden leken te zijn, vindt men nu ook bij dieren terug.

Recent is een tweede opening in de muur ontstaan en worden ook aan planten verbazingwekkende vaardigheden toegeschreven; ze zouden in staat zijn om afwegingen te maken, problemen op te lossen, te voelen, te leren, te communiceren, enzovoort.

Jozef Keulartz zet alle actuele ontwikkelingen op een rij en beschrijft helder zowel de lichtpunten als de schaduwzijden van de vermenselijking van planten. Keulartz besteedt veel aandacht aan de koning der planten: de boom, en aan de vele actiegroepen die zich het met bomen bezighouden, zoals de net opgerichte Partij van de Bomen, bomenridders en bomenstichtingen. Wat levert de vermenselijking van dieren en planten nu eigenlijk op voor de natuur én de mens?

Jozef Keulartz (1947) is emeritus hoogleraar milieufilosofie. Hij publiceerde veel over sociale en politieke filosofie. De laatste jaren schreef hij vooral over dierenethiek, milieufilosofie en natuurbeleid, waaronder Dieren in ons midden, dat in 2019 genomineerd werd voor de Socratesbeker, voor het beste filosofieboek.

Jozef Keulartz – Boommensen. Over nut en nadeel van de humanisering van de natuur |  verschijnt 3 november bij uitgeverij Noordboek | ISBN 978 90 5615 660 2 | paperback, 96 pagina’s | verkoopprijs € 14,90