Bij vrouwen leidt kindermishandeling tot groter risico hartaandoening

Bij vrouwen leidt kindermishandeling tot een 50% groter risico op een cardiovasculaire aandoening

Een recent onderzoek door de Universiteit van Bristol concludeert dat mensen die in hun kindertijd zijn mishandeld een hoger risico hebben op het krijgen van een hart- en vaatziekte (HVZ) op latere leeftijd.

De studie maakte gebruik van gegevens afkomstig van de UK biobank. Er werd gekozen voor medische dossiers als gegevensbron omdat die data betrouwbaarder zijn dan gegevens gebaseerd op vraaggesprekken. In de studie werden de medische dossiers van 89071 vrouwen en 68240 mannen betrokken met een leeftijd tussen 40 en 70 jaar. De onderzoekers keken naar hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoening) zoals hartaanval en beroerte.

De onderzoekers kwamen erachter dat mishandeling een duidelijk verband heeft met het risico op het krijgen van een cardiovasculaire aandoening. Vrouwen lopen een 50 procent hoger risico. Bij mannen was het verhoogde risico 20 procent.

Misbruik (fysiek, seksueel en emotioneel) wordt in veel studies geassocieerd met HVZ. Maar in weinig studies wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten HVZ. Ook werd het onderscheid tussen mannen en vrouwen in de meeste studies niet meegenomen. Bovendien waren de onderzoeken voornamelijk gebaseerd op zelfrapportage (vragenlijsten en vraaggesprekken) en niet op medische archieven.

In hun studie wilden de onderzoekers een fijnmaziger beeld van het probleem vaststellen. Daarom betrokken ze ook leeftijd en geslacht in hun onderzoek. Daardoor konden ze bekijken of bij het verband generatie een rol speelt en of er verschil is tussen mannen en vrouwen.

Uit hun analyse bleek het volgende.
– Het type kindermishandeling heeft geen invloed op het risico op HVZ.
– Het sterkste verband betreft twee typen HVZ: hartaanval en beroerte.
– Het verband is sterker bij vrouwen (50% verhoogd risico) dan bij mannen (20% verhoogd risico).
– De resultaten wijzen erop dat kindermishandeling verband houdt met de leeftijd waarop een HVZ zich openbaart. Bij de mishandelden treden HVZ op bij een hoger percentage mensen jonger dan 50 jaar.

Eerste auteur Gonçalves Soares: “Onze studie is belangrijk voor de behandelaars omdat die helpt bij het in kaart brengen van mensen met een hoog risico. Door vroege screening en eerdere interventie van die groep kunnen de cardiovasculaire gevolgen worden voorkomen. Meer inzicht is nodig in het mechanisme achter het verband en het verloop van de ontwikkeling van de hart- en vaatziekten. We zijn bezig met het opzetten van nieuw onderzoek om inzicht te krijgen in deze achtergronden met als uiteindelijk doel om diagnose en behandeling te verbeteren”.

Persbericht http://www.bristol.ac.uk , vertaling door Dick Schrauwen

Artikel: ‘Sex differences in the association between childhood maltreatment and cardiovascular disease’ door A Luiza Gonçalves Soares en anderen, https://heart.bmj.com/content/106/17/1310

Bristol Medical School (BMS): http://www.bristol.ac.uk/medical-school/

Dr Ana Gonçalves Soares is epidemiologisch wetenschappelijk medewerker bij de vakgroepen ‘Integrative Epidemiology’ en ‘Population Health Sciences’ van de faculteit BMS van de Universiteit van Bristol.