Video – ADHD medicatie (Ritalin / Adderall) en het risico op psychose

Het voorgeschreven gebruik van stimulerende middelen zoals Ritalin en Adderall (respectievelijk methylfenidaat en amfetamine) voor de behandeling van ADHD is toegenomen. In 2007 verplichtte de FDA veranderingen in medicijnlabels voor stimulerende middelen op basis van bevindingen over een verhoogd risico op psychose. We onderzochten of het risico op psychose bij patiënten met ADHD verschilt tussen verschillende soorten stimulerende middelen en ontdekten dat patiënten die amfetamine voorgeschreven kregen een hoger risico liepen op een nieuwe psychose waarvoor behandeling met antipsychotica nodig was dan aan patiënten die methylfenidaat kregen voorgeschreven.