Verband gehoor- en gezichtsstoornissen en verhoogd risico op dementie

Oudere volwassenen met zowel gehoor- als gezichtsstoornissen – of dubbele sensorische stoornissen – hadden een significant hoger risico op dementie in een recent onderzoek gepubliceerd in Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

In het onderzoek onder 2051 oudere volwassenen (22,8% met gehoor- of gezichtsstoornissen en 5,1% met beide stoornissen) die gedurende acht jaar werden gevolgd, ging dubbele sensorische stoornis gepaard met een 86% hoger risico op dementie in vergelijking met geen sensorische stoornissen. Tijdens follow-up ontwikkelde dementie zich bij 14,3% bij mensen zonder sensorische stoornissen, 16,9% bij mensen met één sensorische stoornis en 28,8% bij mensen met dubbele sensorische stoornissen.

Deelnemers met dubbele sensorische stoornissen hadden ook tweemaal zoveel kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer (de meest voorkomende vorm van dementie) dan degenen zonder sensorische stoornissen.

“Evaluatie van gezichtsvermogen en gehoor bij oudere volwassenen kan voorspellen wie dementie en de ziekte van Alzheimer zal ontwikkelen. Dit heeft belangrijke implicaties voor het identificeren van potentiële deelnemers aan preventieonderzoeken voor de ziekte van Alzheimer, en ook of behandelingen voor zicht en gehoorverlies het risico op dementie kunnen wijzigen,” zei hoofdauteur Phillip H. Hwang van de Universiteit van Washington.