Tandvleesaandoeningen verhogen risico op kanker

Mensen met parodontale (tandvlees) aandoeningen lopen mogelijk een hoger risico op het ontwikkelen van sommige vormen van kanker, blijkt uit een publicatie in het tijdschrift Gut.

Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat parodontitis een verhoogd risico geeft op slokdarm- en maagkanker en dat het risico ook hoger is bij mensen die eerder tanden hebben verloren.

Eerdere bevindingen over de relatie tussen parodontitis en tandverlies met slokdarm- en maagkanker was inconsistent.

Daarom heeft een team van onderzoekers van Harvard T.H. Chan School of Public Health, in Boston, VS, een onderzoek uitgevoerd naar gegevens over patiënten door decennia follow-up.

Ze onderzochten de associatie van parodontitis en tandverlies met het risico op slokdarm- en maagkanker bij 98.459 vrouwen uit de Nurses ‘Health Study (1992-2014) en 49.685 mannen uit de Health Professionals Follow-up (1988-2016).

Tandheelkundige ingrepen, demografie, levensstijl en dieet werden beoordeeld met behulp van vragenlijsten en zelfgerapporteerde kankerdiagnose werd bevestigd na controle van medische dossiers.

De resultaten toonden aan dat er gedurende 22-28 jaar van follow-up 199 gevallen van slokdarmkanker en 238 gevallen van waren .

Parodontitis was geassocieerd met 43% en 52% verhoogd risico op respectievelijk slokdarm- en maagkanker.

Vergeleken met mensen zonder tandverlies waren de risico’s van slokdarm- en maagkanker voor degenen die twee of meer tanden verloren bescheiden hoger – respectievelijk 42% en 33%.

Bovendien, werden personen met een voorgeschiedenis van parodontitis en het verliezen van één of meer tanden in gelijke mate geassocieerd met een 59% verhoogd risico op slokdarmkanker vergeleken met die zonder parodontitis en geen tandverlies.

Evenzo had dezelfde groep individuën 50% en 68% meer risico op maagkanker, respectievelijk.

De auteurs wijzen op mogelijke redenen voor een verband tussen mond bacteriën (orale microbiota) en slokdarm- en maagkanker, met bewijs uit andere onderzoeken dat suggereert dat tannerella forsythia en porphyromonas gingivalis – speciën van het ‘rode complex’ van parodontale pathogenen – werden geassocieerd met de aanwezigheid of het risico van slokdarmkanker.

Een andere mogelijke reden is dat een slechte mondhygiëne en parodontale ziekte de vorming van endogene nitrosaminen zou bewerkstelligen die maagkanker veroorzaken door nitraatreducerende bacteriën.

Dit was een observationeel onderzoek, dus er kunnen geen harde conclusies worden getrokken over oorzaak en gevolg, en de onderzoekers kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat een deel van het waargenomen risico te wijten is aan andere ongemeten (verstorende) factoren.

Ze concluderen echter: “Samen ondersteunen deze gegevens het belang van oraal microbioom bij slokdarm- en maagkanker. Verder prospectieve studies die het oraal microbioom rechtstreeks beoordelen, moeten specifieke orale bacteriën die verantwoordelijk zijn voor deze relatie detecteren. De aanvullende bevindingen kunnen dienen als gemakkelijk toegankelijke niet invasieve biomarkers en helpen bij het identificeren van personen met een hoog risico op deze kankers.”

Vertaling: Andre Teirlinck