Inademen van zware bosbrandrook kan het risico op hartstilstand vergroten

Journal of the American Heart Association Report

Blootstelling aan zware rook gedurende recente bosbranden in Californië, verhoogde het risico op een hartstilstand buiten het ziekenhuis (out-of-hospital cardiac arrest/ OHCA) tot 70%, volgens nieuw onderzoek, gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association, het ‘open access journa’l van de American Heart Association.

Een hartstilstand komt voor als het hart abrupt stopt met een goed ritme, en niet langer bloed kan pompen naar vitale organen in het lichaam. Hoewel dit vaak verward wordt met elkaar, is een hartstilstand niet hetzelfde als een hartaanval. Een hartaanval komt voor wanneer de bloedstroom naar het hart geblokkeerd is, en een plotselinge hartstilstand komt voor wanneer het hart niet goed functioneert en het plotseling, onverwacht stopt met pompen. Een hartaanval is een ‘circulatie-probleem’, en een plotselinge hartstilstand is een ‘elektrisch’ probleem. OHCA’s zijn gevaarlijker omdat ze binnen een paar minuten kunnen leiden tot de dood, als niemand CPR toepast of een defibrillator gebruikt om het hart via een schok weer terug in een normaal ritme te krijgen.

De natuurlijke cyclus van grote bosbranden is aan het versnellen en zorgt hierbij voor blootstelling van landelijke en stedelijke gemeenschappen aan de rook, volgens de studie. Terwijl nadelige gevolgen van bosbrandrook met betrekking tot de luchtwegen voldoende zijn vastgesteld, zijn de gevolgen op cardiovasculair gebied minder duidelijk.

“In de recente decennia, ervoeren we een significante toename van grote bosbranden, waardoor meer mensen werden blootgesteld aan bosbrandrook. Om hier goed op te kunnen reageren, is het belangrijk voor ons om de gevolgen qua gezondheid te kunnen begrijpen”, zegt Ana G. Rappold, PhD, auteur van de studie, onderzoekswetenschapper aan het U.S. Environmental Protection Agency’s Center for Public Health and Environmental Assessment in the Office of Research and Development.

Wetenschappers onderzochten hartaanvallen in 14 door bosbranden geteisterde gebieden in Californië tussen 2015 en 2017, gebruik makend van informatie, ingediend bij een gezondheidsregister opgericht door de Centers for Disease Control and Prevention, en het Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival (CARES). De blootstelling met betrekking tot rookdichtheid werd ingedeeld in licht, gemiddeld of zwaar, aan de hand van kaartgegevens van de National Oceanic and Atmospheric Association. De onderzoekers vergeleken blootstelling aan rook op de dag van de OHCA met de blootstelling eraan op de zelfde dag van de week van de drie weken ervoor. Ze vergeleken ook de blootstelling 1, 2 en 3 dagen voor de OHCA met de blootstelling op de drie corresponderende dagen van de drie weken voor de hartstilstand

De analyses toonden aan dat het risico op een OHCA;

-toenam op dagen die ingeschaald waren als zware rook dichtheid en op verscheidene dagen hierna, met het hoogste risico (70% hoger dan op dagen zonder rook) op de tweede dag na de blootstelling aan rook;
-toenam onder zowel mannen als vrouwen en bij mensen ouder dan 35 die blootgesteld werden aan zware rook;
-en toenam in gemeenschappen met een lagere sociaaleconomische status (20% of meer van de mensen levend onder de armoedegrens) bij zowel een gemiddelde als een zware blootstelling aan rook.

“Fijnstofdeeltjes van rook die is geïnhaleerd kunnen diep doordringen in de longen, en extreem kleine deeltjes zouden in de bloedsomloop terecht kunnen komen. Deze deeltjes kunnen een ontstekingsreactie creëren in de longen en door het hele lichaam. Het afweermechanisme van het lichaam kan reageren met de vecht- of vlucht reactie, hierbij de hartslag versnellend, bloedvaten vernauwend en de bloeddruk verhogend. Deze veranderingen kunnen leiden tot verstoringen in het normale ritme van het hart, verstoppingen in bloedvaten en tot andere effecten die omstandigheden creëren die zouden kunnen leiden tot een hartstilstand”, aldus Rappold.

Hoewel de onderzoekers geen informatie hadden omtrent de acties die door individuen ondernomen werden, zou het verhoogde risico wat men vaststelde bij mensen in de lagere-inkomens gebieden kunnen duiden op minder toegang tot strategieën om blootstelling aan rook te verminderen. Eerdere studies hebben aangetoond dat er meer ademhalingsproblemen zijn bij gemeenschappen met een lager inkomen, en een verergerend congestief hartfalen als reactie op blootstelling aan rook van bosbranden.

“Mensen in een hogere sociaaleconomische groep die al bestaande cardiopulmonale aandoeningen hebben, zijn wellicht beter in staat om effectieve actie te ondernemen om blootstelling aan rook te verminderen, door bijvoorbeeld binnen te blijven, en draagbare luchtfilters of effectieve mondmaskers te gebruiken. Ze leven wellicht ook meer in woningen met air conditioning en een effectieve luchtfiltering”, zegt Rapport.

“Terwijl andere studies hebben aangetoond dat oudere volwassenen meer getroffen werden, observeerden we ook verhoogde effecten bij volwassenen van middelbare leeftijd (35 tot 64 jaar). Het is mogelijk dat deze populatie zich niet bewust is van het risico, en niet de flexibiliteit heeft om te stoppen met activiteiten die inspanning en blootstelling tijdens bosbranden omvatten”, concludeert Rappold.

Om blootstelling aan rook van bosbranden te verminderen, adviseren de onderzoekers aan mensen om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden, zeer efficiënte luchtfilters in air conditioning systemen te gebruiken, inspanning te vermijden, en te overwegen om elders onderdak te zoeken als de woning geen air conditioning heeft en het te warm is om binnen te blijven.

De geringe grootte van het onderzoek limiteerde de mogelijkheid van de onderzoekers om vast te stellen hoe de risico’s van blootstelling aan rook kunnen verschillen onder mensen van verschillende leeftijden en geslacht. Mensen met persoonlijke vragen omtrent gezondheid of zorgen hierover, moeten zich tot een arts wenden, zeggen de onderzoekers.

vertaling: Arnoud