Aluminium in loden waterleidingen kan de afgifte lood verhogen

In sommige gevallen bevordert aluminium de oplosbaarheid van lood in het drinkwater.

Het is niet ongewoon dat je aluminium aantreft in drinkwaterleidingsystemen omdat aluminium wordt ingezet in sommige waterzuiveringen. Recent is ontdekt dat er ook aluminium zit in de neerslag binnen op de pijpen. Dat we aluminium aantreffen in waterleidingen was is niet verassend en de lage concentraties vormen geen gevaar voor de gezondheid, zeggen de auteurs. Maar niemand had tot nu gekeken naar het bredere effect van aluminium op de drinkwaterkwaliteit.

De studie bekeek het effect van aluminium op het lood van de leidingen. Daartoe ontwierpen de onderzoekers een aantal simulaties om de oplosbaarheid van lood in diverse soorten leidingen te analyseren.

In hun experimenten bekeken de onderzoekers drie watersamenstellingen: water met fosfaat of met aluminium of met een combinatie van aluminium en fosfaat waaraan een loodstrip werd toegevoegd. Doel was de oplosbaarheid van lood te bepalen afhankelijk van de watersamenstellingen. Dezelfde verschillende samenstellingen vind je ook in ‘echte’ drinkwatersystemen.

Resultaten
– Alleen aluminium: de oplosbaarheid van lood bleek hetzelfde te zijn als bij ‘gewoon’ water, 100 microgram per liter.
– Alleen fosfaat: de oplosbaarheid van lood was minder dan 1 microgram per liter.
– Aluminium plus fosfaat: de oplosbaarheid bleek 10 microgram per liter.

Giammar, een van de onderzoekers, zegt: “De afgifte van tien microgram voldoet ruimschoots aan de normen voor drinkwater, maar het is wel veel meer dan wat haalbaar is zonder aluminium. Daarom gaan we in de toekomst onderzoek doen naar ‘echte’ loden leidingen wat we al gedaan hebben in eerder onderzoek”.

“De uitkomst van ons onderzoek is bijzonder omdat aluminium wordt beschouwd als inert en daarom geen effecten zou hebben. Ons werk ontkracht die vooronderstelling. Aluminium heeft wel degelijk invloed op de afgifte van lood”.
Dick Schrauwen (bewerking van https://tinyurl.com/ycu6qryq)

Auteurs en publicatie
De studie werd eind april gepubliceerd in Environmental Science & Technology en won een prestigieuze redactionele prijs. Daniel Giammar is hoogleraar milieutechniek (Environmental Engineering) bij de Washington University in St. Louis. De experimenten werden grotendeels uitgevoerd door de bezoekende promovendus Guiwei Li. Li is inmiddels teruggekeerd van Washington University naar de Chinese Academie van Wetenschappen.