Relatie vast voedsel bij zuigelingen en toekomstige gezondheid

Zuigelingen die op of vóór de leeftijd van drie maanden waren begonnen met vast voedsel, vertoonden veranderingen in de niveaus van darmbacteriën en bacteriële bijproducten, korte keten vetzuren genoemd, gemeten in hun ontlastingsmonsters, volgens een onderzoek van onderzoekers van Johns Hopkins Bloomberg School van volksgezondheid.

Eerdere studies hebben de vroege introductie van vast voedsel gekoppeld aan een hogere kans op overgewicht in de kindertijd. De nieuwe studie, gepubliceerd in BMC Microbiology, suggereert dat vroege introductie van vast voedsel zuigelingen vatbaar kan maken voor overgewicht, ten minste gedeeltelijk door de bacteriële darmpopulatie te veranderen.

“Hoe de vroege introductie van vast voedsel de latere ontwikkeling van obesitas zou veroorzaken, was onbekend, maar onze bevindingen suggereren dat verstoringen van de darmbacteriën een verklaring kunnen zijn”, zegt Noel Mueller, PhD, assistent-professor bij de afdeling Epidemiologie aan de Bloomberg School.

Verenigingen van kinderartsen bevelen doorgaans aan dat zuigelingen de eerste vier tot zes maanden uitsluitend borstvoeding krijgen, waarna vast voedsel moet worden geïntroduceerd als aanvulling op moedermelk of melkvoeding. Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen die eerder dan zes maanden vast voedsel eten, meer kans hebben op overgewicht tijdens de kindertijd. Eerdere studies hebben ook aangetoond dat de timing van de introductie van vast voedsel de kans op het ontwikkelen van eczeem, voedselallergieën, astma, hooikoorts en andere allergiegerelateerde aandoeningen kan beïnvloeden.

Om beter te begrijpen hoe de timing van de introductie van vast voedsel, in termen van biologische mechanismen, de metabolische en / of immuungezondheid van een kind zou kunnen beïnvloeden, analyseerden Mueller en zijn collega’s gegevens uit de Nurture-studie, die zuigelingen in een gemeenschap in Durham, North Carolina, volgde. , voor het eerste levensjaar en is voornamelijk opgezet om vroege levensfactoren te onderzoeken die vatbaar kunnen zijn voor obesitas.

De wetenschappers die de studie uitvoerden, interviewden de moeders elke drie maanden over de voeding van de zuigelingen en andere factoren en verzamelden ook ontlastingsmonsters van de zuigelingen. Gegevens van 67 kinderen werden opgenomen in de nieuwe analyse, waarvoor de onderzoekers de timing van de introductie van vast voedsel vergeleken met de bacteriesoorten en bijproducten in de ontlastingsmonsters van maand 3 en maand 12.

Het team ontdekte dat de monsters van zuigelingen die op of vóór drie maanden, op het tijdstip van maand 3 en zelfs op het tijdstip van maand 12 waren begonnen met vast voedsel, een aanzienlijk grotere diversiteit aan bacteriën bevatten, wat wijst op een meer diverse darm bacteriepopulatie of “microbioom”, vergeleken met monsters van zuigelingen die later met vast voedsel waren begonnen. Deze bevinding komt overeen met een door Noorwegen geleid onderzoek uit 2018, waarin een hogere darmmicrobioom-diversiteit op 3 maanden oud werd gekoppeld aan een grotere kans op overgewicht later in de kindertijd.

De onderzoekers maten ook de niveaus van ontlastingsmonsters van organische bacteriële bijproducten die vetzuren met een korte keten worden genoemd. Eerdere studies hebben hogere ontlastingsniveaus van boterzuur en andere vetzuren met een korte keten bij volwassenen in verband gebracht met een verhoogd risico op obesitas, diabetes en hypertensie. Mueller en collega’s ontdekten in hun studie dat zuigelingen die met vast voedsel begonnen na drie maanden significant hogere concentraties boterzuur hadden, evenals totale vetzuren met een korte keten, na 12 maanden – maar niet na 3 maanden, wat op een vertraagde en aanhoudende impact van vroege introductie van vast voedsel.

Mueller concludeert dat de bevindingen over het algemeen consistent zijn met het opkomende bewijs dat veranderingen in het darmmicrobioom sleutelfactoren zijn bij de ontwikkeling van veel voorkomende metabole en immuunaandoeningen, en suggereren dat wetenschappers op de goede weg zijn om deze veranderingen te bestuderen. En de auteurs zeggen dat verder onderzoek nodig is om te bepalen of deze metingen van microbioomdiversiteit en vetzuurconcentratie met een korte keten de ontwikkeling van obesitas en andere aandoeningen echt stimuleren.

Mueller en collega’s blijven onderzoeken doen naar voeding en het darmmicrobioom bij zuigelingen en kinderen, en naar de associaties tussen deze factoren en uitkomsten zoals obesitas en immuungerelateerde aandoeningen.

“De timing van aanvullende voeding wordt geassocieerd met de diversiteit en samenstelling van de darmflora en de vetzuurconcentraties met korte ketens gedurende het eerste levensjaar”, is geschreven door Moira Differding, Sara Benjamin-Neelon, Cathrine Hoyo, Truls Østbye en Noel Mueller.