Vogels die worden blootgesteld aan PCB’s vertonen gedragsveranderingen

Volgens een nieuwe studie vertoonden zebravinken blootgesteld aan lage niveaus van PCB’s veranderingen in broedgedrag zoals volwassenen. De studie gepubliceerd in het tijdschrift PLoS ONE is uitgevoerd door wetenschappers van het Cornell Lab of Ornithology. Hoewel polychloor bifenylen of PCB’s in 1979 werden verboden, besmetten ze nog steeds de omgeving omdat ze ondeskundig werden verwijderd.

“Decennia van werk hebben aangetoond dat hoge niveaus van blootstelling aan PCB’s giftig en kankerverwekkend kunnen zijn, maar er is minder bekend over de lage blootstelling aan PCB’s,” legt hoofdauteur Sara DeLeon uit, die het onderzoek uitvoerde als onderdeel van haar doctorale studies aan de Cornell University. “PCB’s zijn endocriene verstoorders, wat betekent dat zelfs zeer lage niveaus invloed hebben op de hormonen en mogelijk gedrag beïnvloeden.”

De wetenschappers onderzochten de effecten van twee soorten PCB’s die gebruikt werden in de industrie. Nestelende zebravinken werden zeven dagen blootgesteld aan lage PCB’s om blootstelling aan besmet voedsel na te bootsen dat oudervogels aan hun jongen aanvoeren.

“Onze resultaten laten zien dat dit niveau van PCB-blootstelling tijdens het nestelen gevolgen heeft op het reproductiegedrag van volwassenen,” zegt DeLeon. “Mannelijke zebravinken die tijdens de ontwikkeling aan PCB’s werden blootgesteld, zongen minder lettergrepen als volwassene. Afhankelijk van het type PCB-behandeling, deden sommige vinken meer nestpogingen en lieten ook vaker nestjes achter.”

Sommige jongeren vluchtten aanzienlijk eerder dan normaal. DeLeon zegt dat deze resultaten waarschijnlijk het gevolg zijn van toegenomen agressie tussen mannen.

“Onze bevindingen suggereren dat sub dodelijke blootstelling aan PCB’s tijdens de ontwikkeling de belangrijkste reproductieve kenmerken van volwassen zebravinken kan veranderen en waarschijnlijk hun conditie in het wild verminderen”, concludeert DeLeon.

Vertaling: Andre Teirlinck