Overvloedig ijzer in de longen verergert astma

Recent onderzoek brengt de opstapeling van ijzer in longcellen in verband met heftiger symptomen van astma en een verminderde longfunctie.

De onderzoekers zeggen een primeur te hebben. Hun studie is de eerste die onomstotelijk het verband aantoont tussen de opstapeling van ijzer in de longen en de ernst van astma.

IJzer is een onmisbaar mineraal dat we binnenkrijgen via voedsel of supplementen. IJzer speelt een cruciale rol in het transport van zuurstof en de enzymhuishouding. Een gezonde ijzerbalans wordt strak gereguleerd op het cel-, orgaan- en lichaamsniveau.

Maar niet alleen onze gezondheid is gebaat met ijzer. Ook infecties worden gestimuleerd door ijzer. Daarom pakt ons immuunsysteem ijzerverbindingen in. Het ijzer wordt opgeborgen in cellen zodat infecties er niet bij kunnen. Dat kan leiden tot ijzerstapeling in die cellen en in het weefsel van naburige organen.

Uit eerder onderzoek is bekend dat abnormale opname en verstoorde ijzerniveaus kan leiden tot longziekten. In het geval van astma werd zowel een te hoog als een te laag niveau van ijzer gezien. De studie beoogde te achterhalen of een te hoog of juist een te laag niveau van ijzer in de longen astma erger maakt.

Twee sporen

De onderzoekers hanteerden een twee sporen aanpak. Ze bestudeerden monsters afkomstig van mensen en ze voerden een experiment uit met proefmuizen.

Luchtwegmonsters

In het monsterspoor werden monsters uit de luchtwegen van 11 mensen met ernstige astma, 12 mensen met milde astma en 12 gezonde mensen. De luchtwegmonsters werden met elkaar vergeleken op de hoeveelheid aanwezig ijzer. Hoe ernstig de astma was, werd vastgesteld door middel van (1) longfunctiemeting – hoeveel lucht die de proefpersonen konden uitademen binnen één seconde – en (2) de frequentie van astma-aanvallen die de proefpersonen rapporteerden.

Longmonsters

De onderzoekers betrokken ook monsters uit de longen bij hun onderzoek. Deze longmonsters waren afkomstig van 39 (zwaar astmatisch), 29 (mild astmatisch) en 29 gezonde mensen. Ook in die longmonsters werd het ijzerniveau vastgesteld.

Resultaten van het monsterspoor

Samenvattend kwamen de resultaten neer op het volgende: lagere ijzerniveaus buiten de cellen in combinatie met hoger ijzerniveaus binnen de cellen waren geassocieerd met geringere longfunctie en ergere astma.

Onderzoeker en coauteur Professor Harvat legt uit. “De longfunctie was het slechts bij mensen met de hoogste concentratie van ijzer in de cellen van de luchtwegen. Daarom denken we dat de rol van het immuunsysteem in het verbergen van ijzer in cellen zou kunnen bijdragen aan de ernst van astma. Omdat we geen significant verband zagen tussen het ijzerniveau in longcellen en astma en omdat het verband associatief is, zijn we daar niet zeker van”.

Muizenspoor

In een van twee experimenten werd een groep muizen met een voedingspatroon met veel ijzer vergeleken met een andere groep op een ‘normaal’ dieet. Na acht weken werden lever- en longmonsters geanalyseerd. Ook de mate van ontsteking van de luchtwegen werd vastgesteld.

In het tweede experiment werd met behulp van genetische manipulatie ijzerstapeling opgewekt in de longcellen van de muizen.

De analyses lieten zien dat verhoogde ijzerniveaus in de longcellen tot een ontstekingsreacties in de cellen leiden zoals een verhoogde slijmafscheiding en littekens in de luchtwegen. Volgens de onderzoekers leiden die effecten tot de verergering van astma.

Conclusie

Horvat: “Bij mensen vernauwen de slijmafscheiding en littekenvorming de luchtwegen. Dat vermindert de luchtstroom waardoor ademhalingsmoeilijkheden ontstaan. Uit onze resultaten blijkt dat overvloedig ijzer in de longcellen leidt tot een toename van die effecten”.

Dick Schrauwen (samenvatting van https://tinyurl.com/vhqzp45 )