Gebruik e-sigaretten stijgt, nieuwe data tonen gezondheidsrisico’s hart

Vapen neemt het snelst toe bij vrouwen, volwassenen van middelbare leeftijd en ex-rokers.

Een nieuwe studie, gepresenteerd aan het American College of Cardiology’s Annual Scientific Session Together with World Congress of Cardiology (ACC.20 / WCC) toont toenemend bewijs dat het gebruik van elektronische sigaretten (e-sigaretten) of vapen de afgelopen jaren is toegenomen onder Amerikaanse volwassenen, met bijna 1 op de 20. Daarnaast suggereren twee onderzoeken op bloedmonsters dat blootstelling aan e-sigaretten ongeveer gelijk is aan tabak roken in termen van het bevorderen van oxidatieve stress die kan leiden tot schade aan de bloedvaten en hartaandoeningen.

De eerste studie, gebaseerd op een enquête onder meer dan 930.000 Amerikaanse volwassenen, heeft bijna 29.000 mensen geïdentificeerd als huidige gebruikers van e-sigaretten, wat zich vertaalt naar ongeveer 10,8 miljoen Amerikaanse volwassenen. Het aandeel van respondenten van de enquête die het huidige gebruik van e-sigaretten rapporteerden, steeg van 4,3% 2016 tot 4,8% in 2018.

“Hoewel een stijging van 0,5% over drie jaar misschien niet overkomt als een grote toename, zijn dat veel [nieuwe] gebruikers van e-sigaretten als men extrapoleert over de algemene bevolking, “zei Mahmoud Al Rifai, MD, MPH, cardiologie fellow aan het Baylor College of Medicine en hoofdauteur van de studie. ‘Op basis van onze bevindingen denk ik dat de trend zich alleen maar doorzet, maar we weten nog niet wat de gezondheidseffecten op lange termijn zijn.”

Voor deze studie analyseerden onderzoekers gegevens uit de Behavioral Risk

Factor Surveillance System, een groot jaaarlijks telefonisch onderzoek over meer dan 35 jaar dat is ontworpen om representatief te zijn voor de Amerikaanse volwassen bevolking. Deelnemers aan de enquête die zeiden dat ze e-sigaretten gebruikten werden elke dag of sommige dagen als actueel e-sigaret gebruiker meegeteld.

Terwijl de vaping percentages tussen 2016 en 2018 over de hele bevolking steeg  was de stijging bijzonder uitgesproken onder bepaalde groepen. Het gebruik van e-sigaretten steeg van 3,3% tot 4,3% bij vrouwen; van 3,9% tot 5,2% bij volwassenen tussen 45 en 54; en van 5,2% tot 7,9% onder voormalige rokers. Vapen nam ook dramatisch toe onder gebruikers van rookloze tabak producten, van 9,2% in 2016 tot 16,2% in 2018.

Al Rifai zei dat de bevindingen de dringende behoefte aan verder onderzoek naar de prevalentie van vapen onderstrepen om de implicaties op de potentiële gezondheid op lange termijn te begrijpen voor zowel de individuële als de volksgezondheid.

“Omdat e-sigaretten nog maar een decennium bestaan zijn cohortstudies nog maar net begonnen met het opnemen van informatie daaromtrent in hun vragenlijsten. Het cumulatief effect van e-sigaretten op de gezondheid kan jaren duren, vooral in de context van hart- en vaatziekten,” zei Al Rifai. “Het is iets wat we heel goed in de gaten moeten houden. ”

Groeiend bewijs wijst op mogelijke hartrisico’s.

Twee andere kleine studies ondersteunen nieuw bewijs van mogelijke verbanden tussen het gebruik van e-sigaretten en hartaandoeningen. Voor deze studies vergeleken de onderzoekers bloedmonsters van niet-rokers, rokers en gebruikers van e-sigaretten om de eigenschappen en markers van immuuncellen te onderzoeken van oxidatieve stress geassocieerd met de opbouw van plak in de slagaders. Ze ontdekten dat het gebruik van e-sigaretten leidt tot dezelfde kenmerken als bij tabaksrook op cellulair niveau.  Gebruikers van e-sigaretten en tabaksrokers vertonen aanzienlijk meer bewijs van schadelijke oxidatieve stress dan niet-rokers.

“Oxidatieve stress is één van de belangrijkste aanjagers van vele ziekten die bijdragen aan veroudering,” zei Holly Middlekauff, MD, cardioloog aan de University of California, Los Angeles en senior auteur van de studies. “We ontdekten dat niet alleen de immuuncellen die circuleren grotere oxidatieve stress vertonen bij rokers en gebruikers van e-sigaretten dan niet-rokers, er zijn ook meer van deze chronische ontstekingscellen.

Onze studie suggereert dat er een continuüm van schade is met bij niet-gebruikers  de minste hoeveelheid oxidatieve stress, gebruikers van elektronische sigaretten met een gemiddeld niveau en chronische tabaksrokers met de grootste hoeveelheid oxidatieve stress.”

Vertaling: Andre Teirlinck